Vaasan Variskan yhtenäiskoulun suunnittelukilpailussa voitto UKI Arkkitehdeille

Variskan yhtenäiskoulu, havainnekuva

Vaasan Variskan yhtenäiskoulun arkkitehtikilpailu oli erityisen vaativa koitos, sanovat moniin koulukilpailutuksiin menestyksellä osallistuneet UKI Arkkitehtien Nina Hokka ja Henrik Grönqvist. Siksi Variskan voiton ratkettua UKIn eduksi tunnelma tiimissä kohosi aina riemunkiljahduksiin saakka: kun suunnittelua ja tarkistustyötä on tehty poikkeuksellisen paljon ja kaikkiin neuvotteluissa saatuihin kommentteihin reagoitu tarkasti, on voittajien hymy syystäkin herkässä.

Vaasan Variskan uuden alakoulun suunnittelulle antoi suuntaviivoja tontilla oleva 1980- ja 1990-lukujen taitteessa suunniteltu ja rakennettu yläkoulu. Arkkitehti Asko Halmeen suunnittelemassa punatiilisessä rakennuksessa on polveilevaa arkkitehtuuria ja hyvin vahva diagonaalinen koordinaatisto, kuvailee arkkitehti Nina Hokka.

Variskan yläkoulun piha, olemassaoleva Asko Halmeen yläkoulu kuvassa takavasemmalla.

”Kattolyhtyjä, voimakkaita kolmiopäätyjä, sisustuksessa punaisen, oranssin ja tummanruskean kaltaisia vahvoja värejä. Vanhassa rakennuksessa myös sisustusta on säilytetty ja kunnioitettu”, hän jatkaa.

Suunnittelukilpailussa tehtävänä oli suunnitella yläkoulun kylkeen alakoulu, joka sopii mahdollisimman hyvin tontille ja nykyisen koulun yhteyteen.

”Meidän suunnittelema uusi alakoulu muodostaa toimivan parin vanhan kanssa, ehjän ja harmonisen kokonaisuuden. Modernin suunnittelun keinoin jatkoimme vanhan koulun vahvaa koordinaatistoa, ja yksityiskohdat yhdistävät uuden vanhaan. Molemmissa on viistettyjä kulmia, katoissa kolmiopäätyjä, julkisivumateriaalina punainen tiiliverhoilu, horisontaaleja ikkunarivistöjä ja julkisivussa käytetty puisia pystyrimoituksia”, kertovat Nina ja arkkitehtiylioppilas Henrik Grönqvist omasta työstään.

Hillittyä värikkyyttä ja murrettuja värejä

Suunnittelukilpailun voittotyössä jatkettiin sisäpuolella värikkyyttä, mutta vanhaa koulua hillitymmillä väriyhdistelmillä ja murretuilla väreillä.

”Koulussa jokaisella solulla on oma tehoste- eli tunnusvärinsä, mikä auttaa pienten koululaisten orientoitumista rakennuksessa. Solukohtaiset tunnusvärit jatkuvat myös ulkoarkkitehtuurissa sisäänkäynnin portaalissa”, Henrik sanoo.

Toiminnallisesti Nina Hokka ja Henrik Grönqvist lähtivät suunnittelemaan uuden opetussuunnitelman (OPS) mukaista avointa oppimisympäristöä. Variskassa tosin haluttiin jokaiselle ryhmälle oma kotiluokka, mutta opetustilojen kokonaisuus on monipuolisesti muunneltavissa. Tilojen tulee olla jaettavissa pienempiin osiin erikokoisille ryhmille, ja niitä voidaan avata luokkien väliseen soluaulaan.

”Muunneltavuus ja monipuolisuus erilaisten opetus- ja oppimismenetelmien toteutumiseksi on tässä avainsana. Siitä saimme todella hyvät arviot, samoin sijoittelusta, pihasta ja ulkoarkkitehtuurista keräsimme kilpailussa täydet pisteet”, Nina kertoo.

”Kantava idea on, että kaikki tilat hyötykäytetään ja hukkatila on täysin minimoitu. Tiimiopettajuutta on mahdollista toteuttaa tässä koulussa”, sanoo puolestaan Henrik.

Viimeisen viiden vuoden aikana UKI Arkkitehdit on kehittynyt merkittäväksi koulujen ja päiväkotien suunnittelijaksi, jolla on myös tarvittavaa vahvaa erityisosaamista. Kilpailuvoittojen myötä on saatu myös useita kohteiden toteutuksia.

”Yhtä aikaa Variskan kanssa toimistoon tuli voitto myös toisesta koulukilpailusta, ja juuri äsken meidän toinen ryhmä luovutti työn koulukilpailuun. Onnistumiset kilpailutuksissa poikivat uusia yhteydenottoja, ja nyt meillä on koulusuunnittelussa resurssina viisi päätoimista suunnittelijaa sekä tarvittavat assistentit”, sanoo Nina Hokka.

Koulupiha on myös opetusta varten

Esimerkki koulujen suunnittelussa tarvittavasta erikoisosaamisesta löytyy niiden pihoilta. Kouluissa piha ei ole nykyään vain välituntia varten, vaan uuden OPSin mukaan myös paikka opetukselle. Variskan alakoulussa pihan suunnittelu ja toteutus onkin merkittävässä roolissa. Modernin koulun pihalla on toteuduttava samat asiat kuin sisällä: pihan pitää olla turvallinen ja esteetön ympäristö, jossa on erilaisia toimintoja ja opettajilla hyvä näköyhteys joka paikkaan.

”Variskan koulun teemapihoissa korostuu luonnonmukaisuus. Vanhaa kaunista puustoa säilytettiin mahdollisimman paljon. Olemassa oleva kumpare hyödynnettiin toiminnallisena seikkailuratana, jossa on lasten motoriikkaa kehittäviä tehtäväpisteitä. Piha toimii liikunnan opetuksessa ja välitunneilla, ja esimerkiksi sen monia puulajeja voidaan hyödyntää biologian opetuksessa”, kertoa Nina suunnittelun vaatimuksista.

”Myös iltakäyttö on huomioitu, koulun piha toimii myös lähialueiden virkistysalueena”, Henrik lisää.

Variskan alakoulussa käytetään Ruukin eläväpintaista punatiiltä sekä luonnonväristä puuta, aitoja ja aikaa kestäviä materiaaleja.

Henrik Grönqvist sanoo Variskan koulun kilpailutuksen kriteereitä tarkoiksi ja työtä poikkeuksellisen vaativaksi, vaikka pintabruttoalaltaan 3 400 m2:n rakennus ei erityisen suuri olekaan. Voittoisa suunnittelu alkoi kohteen kuvaamisella, lähtötilanteen analyysillä sekä ympäristön, liikennevirtojen ja kaupunkikuvan tutkimisella.

Rakennusliikkeen kanssa pidetyn aloituskokouksen jälkeen vuorossa oli luonnosteluvaihe ja workshop-työskentelyä. Mukaan projektiin tulivat myös talotekniikka ja rakennepuoli.

”Variskan kisassa aktiivisia olivat myös käyttäjät: opettajat, Vaasan kaupungin opetustoimen johtajat sekä tilapalvelu. Lapsiin panostetaan, mikä näkyi korkeana vaatimustasona. Kolmessa esittelytilaisuudessa saadun palautteen perusteella pääsimme kehittämään suunnitelmaa toiveiden mukaisesti. Kilpailuhenkinen kun olen, voitto tuntuu todella hyvältä”, päättää Nina Hokka