UKI Arkkitehdit sai Ekokompassi-ympäristösertifikaatin

Kestävä kehitys on jatkuvaa tekemisen parantamista. Maailma ei pelastu yhdellä kertaa, vaan tavoitteita kohti edetään pitkäjänteisesti asia kerrallaan. UKI kiinnittää huomiota ympäristöasioihin niin sisäisesti kuin suunnittelutyössä.

Variskan koulun ulkokuva uuden osan liittyminen vanhaan.
Variskan yhtenäiskoulu

Ympäristökehitystyömme UKI Arkkitehdeillä on vasta alussa, mutta meillä on jo valmistunut esimerkiksi Vaasaan RTS-ympäristöluokituksen mukaisesti toteutettu Variskan yhtenäiskoulu. SR-urakkakilpailuun sisältyi tilaajan vaatima RTS-ympäristöluokitus, jonka kriteerit pureutuvat mm. ympäristövastuullisuuteen, kestävän kehityksen periaatteisiin, rakennuksen ja sen käyttäjien terveyteen sekä energiatalouteen.

Luokitusarvosana todentuu viisiportaisella tähtiluokituksella ja osa kriteereistä on pakollisia. Kyseisessä hankkeessa saavutettiin kolme tähteä, ”hyvä ympäristölaadun taso”. 

Kiinteistöjen hyvinvointi ja turvallisuus on lähtökohtaisesti arvoja, joita suunnitteluvaiheessa otetaan aina huomioon ja toteutetaan. Esimerkiksi kulkureitit, tilojen sijoittuminen rakennuksessa ja tontilla sekä yhteisten tilojen hyödyntäminen kuuluvat tähän. Suunnittelijat suorittavat osaltaan rakennuttajan ja suunnittelijan työturvallisuusvelvoitteiden edellyttämät suunnittelutehtävät, asetuksen VNA 205/2009 7 mukaisesti.

UKI Arkkitehtien yhdeksi strategiseksi kehityskärjeksi on valittu kestävä kehitys, ja asiaa edistämään on nimetty kestävän kehityksen tiimi. Vuosi sitten helmikuussa ympäristöasioiden kehittäminen sai vauhtia, kun UKIlla käynnistyi prosessi Ekokompassi-ympäristösertifikaatin saamiseksi.

”Jos haluaa olla edelläkävijä ympäristöasioissa ja vastuullisessa toiminnassa, oikea aika on toimia heti”, perustelevat UKI Arkkitehtien Tamara Louis ja Hanna Säikkälä.

Ympäristöjärjestelmän rakentaminen oli ensimmäinen kestävän kehityksen tiimille asetettu konkreettinen tavoite, joka nyt myös saavutettiin. Ekokompassi-ympäristösertifikaatti myönnettiin hyväksytyn auditoinnin pohjalta, kun puolueeton asiantuntija totesi tarvittavien kriteerien täyttyvän.

UKI Arkkitehtien Ekokompassi sertifikaatti

Suomen luonnonsuojeluliiton Ekokompassi valikoitui monen ympäristöjärjestelmän joukosta inhimillisen kokoisena ja UKIn tarpeisiin räätälöitävissä olevana vaihtoehtona. Ympäristöohjelma sisältää tavoitteet ja toimenpiteet ympäristövaikutusten vähentämiseksi.

Konkretia auttaa maaliin

Ekokompassin selkeä prosessi luotsasi ukilaisia ympäristöasioiden haltuunotossa ja jatkuvassa parantamisessa – niin sisäisessä toiminnassa kuin suunnittelutyössä. Yksi Ekokompassin kriteereistä oli yrityksen ympäristövastaavan nimittäminen, johon oli valittu kestävän kehityksen tiimin vetäjä Tamara Louis. Tamara Louisin ja Hanna Säikkälän muodostaman ydintiimin lisäksi ympäristöjärjestelmän rakentamiseen osallistui koko joukko asiasta kiinnostuneita UKIn ammattilaisia.

”Heti alussa saimme työhön konkretiaa – tavoitteita, toimenpiteitä, aikatauluja – jotka veivät kokonaisuutta eteenpäin. Sertifioinnin jälkeen moni on kertonut haluavansa tulla mukaan työhön. Tämä selvästi motivoi henkilökuntaa, ja monella on hyviä ideoita asioiden edelleen parantamiseksi.”

Alkukartoituksessa tunnistettiin organisaation ympäristövaikutukset. Samalla selvisi, että toimiston sisäisistä asioista paljon oli jo valmiiksi kunnossa. Tarvittavilla uudistuksilla ja toimenpiteillä maaliin saatiin loputkin asiat.

”Teimme ison panostuksen toimistojätteen lajitteluun, ja käytämme fossiilivapaata sähköä kaikissa toimipisteissämme. Henkilöstölle on tarjolla työsuhdepyöräetu, ja kilometrikisa kannustaa henkilöstöä liikkumaan ja pyöräilemään. IT-laitteita kierrätetään mahdollisimman tehokkaasti ja hankimme ympäristömerkittyjä toimisto- ja kahvitarvikkeita”, Louis ja Säikkälä kertovat.

”Asia on otettu vastaan positiivisesti, ja hauskaa huumoriakin on saatu irti. Esimerkiksi jätteenlajittelussa on löytynyt sisäisiä roskapoliiseja – kuka laittoi roskiin ja mitä. Muutoksiin suhtaudutaan mielenkiinnolla”, Säikkälä ja Louis sanovat.

Kehityksellä ja koulutuksella kohti kasvua

Kestävä kehitys rakentamisessa on kovassa kasvussa. Tamara Louisin mukaan tarjouspyynnöissä ja kilpailutuksissa yhä useammin vaaditaan ympäristöjärjestelmää ja sertifiointia. Uudistuva lainsäädäntö tiukentuu, ja lähivuosina lupahakemusten ympäristöliitteet tulevat pakollisiksi. Tavoitteena on, että UKIn suunnittelijoiden osaaminen rakennuksen elinkaaren ja hiilijalanjäljen laskemisessa on korkealla tasolla jo ennen kuin vaatimus ilmastoselvityksestä tulee voimaan.

UKI Arkkitehtien varsinaisessa toiminnassa eli suunnittelutyössä kehitys käynnistyy henkilökunnan kouluttamisella. Yhdessä ulkopuolisen konsultin kanssa pidettäviin koulutuksiin pääsee ensi vuonna henkilökuntaa kaikissa kolmessa toimipisteessä.

”Kaikilla on jo käsitys asioista, mutta ei välttämättä kovin syvällinen. Koko henkilökunta osallistuu peruskoulutukseen jo tammikuussa ja syväkoulutusta saavat projektipäälliköt ja asiakasrajapinnassa toimivat suunnittelijat, joilla on mahdollisuus vaikuttaa asiakkaan valintoihin. Etukäteiskiinnostus tuntuu suurelta.”

Kesäkuussa asiasta järjestettiin sisäinen työpaja, joka kannusti ideoimaan, kuinka muutos on mahdollista juuri UKIlla. Suunnittelun työkaluiksi laaditaan tarkistuslistat, joiden avulla osataan ottaa huomioon oikeita asioita projektin eri vaiheissa. Lopputuloksena toivotaan syntyvän kestävämpiä ja ympäristöystävällisempiä rakennuksia.

Vaikka sertifikaatti on saatu ja ympäristöjärjestelmä tehty, työ jatkuu asioiden jatkuvana parantamisena. Maltillisia tavoitteita kohti edetään pitkäjänteisesti asia kerrallaan. Ympäristöjärjestelmän avulla voidaan seurata muutosta tulevina vuosina.

Pallodiagrammi UKI Arkkitehtien tehdyistä ympäristövastuullisuustoimista ja suunnitellut toimenpiteet

”Olemme innoissamme, kun koulutusten myötä toimenpiteet näkyvät myös suunnittelussa ja pääsemme siten kehittämään yhä vastuullisempaa liiketoimintaa.”

Pyrimme järjestelmällisesti kehittämään osaamistamme suunnitteluratkaisujen kokonaiskestävyydestä, sekä vähentämään työntekomme aiheuttamaa luonnonvarojen kulutusta.