VALO™2.0 valmistui ja pääsi testiin UKIn toimitilojen uudistuksessa

Vuorovaikutteinen VALO™-suunnittelumenetelmä on keskeinen osa UKI Arkkitehtien kasvua ja menestystarinaa. Etenkin sairaalakehityshankkeissa VALO™2.0 kuuluu UKIn suunnittelijoiden jokapäiväiseen työhön. Seuraavaksi VALO2.0 hiotaan ja optimoidaan tukemaan UKI Arkkitehtien Workplace Solutions -palvelua, jota testattiin menestyksellä UKIn Oulun toimipisteen uudistamisessa.

UKI Arkkitehtien kehittämän vuorovaikutteisen VALO™-suunnittelumenetelmän rooli toimiston kasvussa on ollut merkittävä. VALO alkoi kehittyä 15 vuotta sitten, kun asiakas kysyi ja haastoi UKIa käyttämään virtuaalitilaa suunnittelussa.

”Sellaista ei ollut tehty Suomessa ollenkaan eikä juuri maailmallakaan. Pääsimme Seinäjoen keskussairaalan laajennuksessa näyttämään osaamistamme myös muille sairaanhoitopiireille ja saimme etumatkaa”, kuvaa UKI Arkkitehtien toimitusjohtaja Mikko Heikkinen.

”Kun vielä onnistuimme yhdessä Arkkitehtitoimisto Tähti-Setin kanssa saamaan Taysin uudistamisohjelma 1:n vuonna 2011, siitä lähti kaikkien Suomen sairaaloiden uudistaminen. Hyvät referenssit paransivat mahdollisuuksiamme muissakin kilpailutuksissa, joihin sisältyi virtuaalitilan käyttöä”, hän lisää.

Nyt UKI lukeutuu noin sadan arkkitehtisuunnittelun ammattilaisen voimin Suomen suurimpien arkkitehtitoimistojen joukkoon. Samantyylinen positiivinen kehitys on tapahtunut myös UKIn yhteistyökumppaneille.

”Tästä tarinasta saa olla nöyrän ylpeä. Meillä ja kumppanilla on sairaalaprojekteissa Suomen suurimmat hankkeet käynnissä, ja sitä työtä riittää vuoteen 2028 ja ylikin. VALOa käyttävät jossain muodossa Suomen kaikki sairaanhoitopiirit.”

VALO™2.0 on silmien avaaja ja suunnittelijan työkalu

VALO™2.0 valmistui ja otettiin käyttöön kesän kynnyksellä. UKI Arkkitehtien varatoimitusjohtaja Ulla Passoja kiteyttää suunnittelumenetelmän toimivaksi työkaluksi ja maallikkokäyttäjän silmien avaajaksi.

”Omassa suunnittelutyössä pyöritän jatkuvasti 3D-malleja, mutta itsellekin on aivan eri asia nähdä tilat cavessa todellisessa mittakaavassa, saati sitten tilojen käyttäjälle.”

”Alalla on tietyt työkalut, joita kaikki arkkitehdit käyttävät. Virtuaalimallin hyödyntämiseen VALO2.0 on poikkeuksellinen tapa, jota muilla ei ole.”

VALO™2.0 on laajasti hyödynnetty sairaalakehityshankkeissa, joissa se on UKIn suunnittelijoiden käytössä jokapäiväisessä työssä. Ulla Passojan mukaan seuraavaksi VALO2.0-työkalu hiotaan ja optimoidaan tukemaan UKIn Workplace Solutions -palvelua, jossa käyttäjälähtöisyys on huolellisesti huomioitu.

Äskettäin Workplace Solution -palvelua testattiin UKIn Oulun toimipisteen muutoksessa. Projektissa tehtiin lähtötietokartoitusta, kysely koko henkilökunnalle ja osallistaminen yhteissuunnittelusessioon, johon paikkariippumaton VALO™2.0 mahdollisti osallistumisen niin paikan päällä cavessa kuin etänä.

”Palautteen perusteella tehtiin kehitystä ja testausta ennen toteutusta. Prosessin lopputuloksena saimme tämän hetken tarpeita parhaiten palvelevat tilat, jotka tulevat kyllä vielä muuttumaan, kun maailma muuttuu”, Passoja sanoo.

VALO2.0 on prosessi ja eksklusiivinen tapa työskennellä

Visualisoija Jaakko Teppolalla on ollut iso rooli VALO2.0-kehitystyön teknisessä käytännön toteutuksessa. Hän on ollut mukana virtuaalitilan, caven, päivittämisessä ja kehittänyt niin rautaa kuin ohjelmistoja.

”Lopputuloksena meillä on ajantasaistetut tekniset puitteet ja menetelmät. Virtuaalitila ei ole enää staattinen, vaan se voidaan viedä asiakkaan luo ja sitä voi käyttää verkkotyösovelluksilla kuten vaikka Teamsilla. Paikkariippumattomuus nopeuttaa mallien iterointia, kaikki sujuu nopeammin ja ketterämmin”, Teppola kertoo.

VALO2.0 ei ole vain mallien katselua virtuaalitilassa, korostaa Teppola. VALO2.0 on prosessi ja eksklusiivinen tapa työskennellä täydentää Mikko Heikkinen.

”Kaikkihan voivat esitellä 3D-malleja, mutta VALO2.0-prosessiin kuuluu koordinoituja kyselyjä, harkittua kysymysten asettelua ja vastausten tarkkaa analysointia – järjestelmällisyyttä, jolla saadaan käyttäjien palautteesta paras tieto suunnittelussa hyödynnettäväksi”, Teppola kertoo.

Sisutusarkkitehti Merja Helander oli mukana VALO2.0:n kehitystyössä testaamassa menetelmän toimivuutta uudella tavalla UKIn oman toimiston tilamuutoksessa. Paikkariippumattomuutta testattiin niin, että osa ukilaisista käytti cavea Oulun ja Helsingin toimistoilla, ja loput olivat mukana Teamsin kautta.

”Omassa työssäni parasta VALO2.0:ssa on, että voi näyttää visuaalisen ajatuksen tilasta käyttäjälle tai asiakkaalle 1:1-koossa kolmiulotteisesti. Se on niin paljon havainnollisempaa kuin pohjapiirustusten lukeminen, josta asiakkaan voi olla vaikea hahmottaa toimivuutta ja tilojen ja kalusteiden mittakaavaa.”

”Käyttäjä pääsee kulkemaan tilassa jo ennen kuin koko tilaa on rakennettu. Näin he pääsevät kommentoimaan ja vaikuttamaan kuinka oma työympäristö soveltuu parhaiten heidän työhönsä”, Helander sanoo.

Jaakko Teppolalle VALO2.0-projekti on tarjonnut työtehtävänä kiinnostavan yhdistelmän visuaalisuutta, taiteellisuutta ja myös ”nörttiyttä” eli ohjelmointia ja ohjelmien käyttöä.

”Lisäksi kokonaisuuteen kuuluu sosiaalinen asiakaspalvelupuoli. Minulle VALO2.0:ssa yhdistyy iso osa ammatin ja elämänkin kaarta.”

Ulla Passojan mukaan VALOn tulevaisuuteen on suunniteltu sen käytön laajentamista suunnitteluvaiheesta koko elinkaaren ajalle. VALOn avulla voidaan myös perehdyttää ja sitä voidaan käyttää muutosjohtamisen työkaluna, hän sanoo.

Mikko Heikkinen sanoo VALO2.0 tuovan lisäarvoa UKIn palveluntuotantoon.

”Jollain tavalla meitä arvotetaan koko ajan yhteistyökumppanina tai potentiaalisena partnerina. Mitä enemmän meillä on osaamista ja esimerkiksi VALO2.0:n tuomaa kykyä erottua muista, sitä vahvempia olemme asiantuntijapalvelumme tarjoajana”, hän kiteyttää.

Esimerkkikuva kruununmakasiinin virtuaalimallista