Galleria- ja Kauppurikorttelien kehityssuunnitelmia julkaistu 15.10.2008

UKI Arkkitehdit Oy:n laatimat konseptisuunnitelmat, jossa Galleria- Ja Kauppurikortteli yhdistetään yhdeksi toimivaksi kauppakeskukseksi. Isokatu muuttuu katetuksi kesäkaduksi. Kortteleiden päälle on suunniteltu asuntoja. Suunnitelmien perusteella toteutettava kaavoitus valmistuu vuoden 2009 aikana.
Asiakas Osuuskauppa Arina / Citycon Oyj.

Osuuskauppa Arina
Citycon Oyj
Yhteistyökumppanimme Reteam Group