Juho Kekkonen

Arkkitehti, Jyväskylä

Kiinnostus arkkitehtuuria kohtaan minulla heräisi jo lapsena kuvataideopintojen myötä ja se kiinnostus on vain kasvanut opintoja ja suunnittelutyötä tehdessä.

Arkkitehtuurissa minua kiinnostaa erityisesti luova ongelmanratkaisu ja erilaisten toiveiden ja vaatimusten yhteensovittaminen ehjäksi kokonaisuudeksi.

Arkkitehtuurin lisäksi erilaisten soitinten soittaminen, luonnossa lenkkeily ja ystävien näkeminen ovat elämässä tärkeitä asioita minulle.

Yhteystiedot
p. 040 149 8810
juho.kekkonen@ukiark.fi