Kimmo Hautamäki

Rakennusarkkitehti, Oulu

Aloitin työni UKI Arkkitehdeilla 2016, jota ennen olin pitkään paperi- ja metalliteollisuuden parissa, josta uskon olevan myös apua suunnitellessani teollisuuden vaativia kohteita.

Vahvuuksina suunnittelijana pidän teknistä tietämystä ja nopeaa ongelmanratkaisutaitoa.

Vapaa-aikaani vietän perheeni kanssa, hyvän ruoan ja musiikin parissa, sekä vastapainona istumatyölle huolehdin kunnostani uimalla ja pyöräilemällä.

Yhteystiedot
p. 0407388587
etunimi.sukunimi@ukiark.fi