Kestävää kehitystä vaaliva Vepe Erikkilä UKIn Teollisuus ja infra -toimialan johtajaksi

Vuoden 2024 alussa UKI Arkkitehtien Teollisuus ja infra -toimialan johtajana aloittaneen Vepe Erikkilän neljän vuosikymmenen kokemus ulottuu tekstiilisuunnittelusta teollisuussuunnitteluun. Vaativat hankkeet ja mahdollisuus kehittää toimintaa houkuttelivat kokeneen tekijän UKIlle.

UKI Arkkitehtien tuore toimialajohtaja Vepe Erikkilä on kartuttanut kattavaa osaamista rakentamisessa niin omien arkkitehtitoimistojen kuin alan isojen yritysten leivissä. Nyt hän kokee tulleensa kotoisaan ympäristöön.

Myös Erikkilän järjestöura on kattava: aiemmin hän on toiminut niin Suomen Arkkitehtiliitto SAFAssa kuin Arkkitehtitoimistojen liitossa, nyt FISE Oy:n hallituksessa. Syvällistä ymmärrystä monesta erityisalasta kartuttanut Erikkilä sanookin vain yhteen alaan, teollisuuteen ja infraan, keskittymisen olevan hänelle uutta.   

Myynti ja sen ohella markkinointi värittävät toimialajohtajan työpäiviä. Kasvaneessa yhtiössä systemaattista myyntityötä täytyy kehittää. 

“Aivan ensimmäinen tavoitteeni on kuitenkin rakentaa toimialatiimi niin, että se löytää yhteiset menetelmät ja tavan toimia – silloin tehdään tulosta.” 

Uusi ukilainen lähtee työhön luottavaisin mielin ja kookkaaksi kerrytetyn työkalupakin kera. Kokemus on nyt koko UKIn ja sen asiakaskunnan käytössä. 

Vepe Erikkilä UKI Arkkitehdit

Suuret hankkeet kiehtovat 

UKI Arkkitehtien teollisuuden ja infran toimialajohtajaa kiehtovat haasteet. Helsingin Tripla-hankkeen Pasilan aseman pääsuunnittelijana toimiminen on Vepe Erikkilän mukaan hänen aiemman uransa huippukohta haastavuudessaan.  

Isot hankkeet häntä kiehtoivat UKI Arkkitehdeissakin. Vaikeiden hankkeiden läpivienti tyydyttää, Erikkilä sanoo. 

Erikkilä pitää teollisuutta Suomen kantavana voimana. Hän muistuttaa, että koko UKI on lähtenyt teollisuusrakentamisesta, ja osaaminen sillä alueella on rautaista: näyttöinä ovat esimerkiksi Metsä Fibren biotuotetehdas ja vierailukeskus Pro Nemus Äänekoskella. 

Arvona kestävä kehitys 

Valtavien projektien ja tietotyön vastapainona Erikkilän arjessa toimii käsillä tekeminen. Omin käsin neljä puurakenteista taloa rakentanut Erikkilä sanoo rakentamisen olevan terapiaa, ja puurakentaminen on myös ammatillisesti lähellä sydäntä. Ylipäätään kestävä kehitys on yksi hänen arvoistaan. 

”Minulle ekologisuus on tärkeää, ja olen kouluttautunut sitä varten Helsingin yliopistossa 90-luvun puolivälissä. Tuntuu, että meni 25 vuotta, kunnes todella pääsin käyttämään saatuja oppeja – vasta silloin yhteiskunta ja maailma olivat siinä mallissa, että niille oli kysyntää”, Erikkilä sanoo. 

Vepe Erikkilä, UKI Arkkitehdit

Kestävän kehityksen lisäksi myös muu UKIn arvopohja on ollut Erikkilälle helppo jakaa. Hän täydentää, että erityisen tärkeää hänelle oli se, että UKIlla toimintaa myös aidosti kehitetään. 

”Tuntuu, että on mahdollisuus edistää tärkeitä asioita. Oikeastaan niiden mahdollisuuksien takia tänne tulinkin.” 

Yhteistyön arkkitehtuuri on luottamusta 

Yrittäjähenkisen suvun vesana myös Erikkilällä on ollut useampikin oma yritys. Sellaisessa hän ehti taas toimia vuodesta 2022 asti ennen kuin yhteistyöstä ponnistanut liiketoimintakauppa UKIn kanssa tehtiin. 

Toimialajohtajana yhteistyön arkkitehtuuri on Erikkilälle läpinäkyvää ja avointa yhdessä tekemistä: jaetaan asioita hyvässä ja pahassa ja puhutaan niistä rehellisesti oikeilla nimillä. 

Avoimuutta Erikkilä korostaa joka suuntaan. Esimerkiksi hän nostaa viranomaisyhteistyön. Erikkilä muistuttaa, että mikään suuri hanke ei valmistu aikataulussa, jos vaikkapa lupaprosessit venyvät tiedon panttaamisen takia. Luottamus on kaikki kaikessa, niin sisäisesti kuin viranomaisille ja asiakkaille.