Laakson yhteissairaalan hankesuunnittelu alkanut

UKI Arkkitehdit on mukana työyhteenliittymässä, joka ryhtyy suunnittelemaan Helsinkiin nousevaa Laakson yhteissairaalaa. Laakson LATU-nimen saanut työyhteenliittymä voitti aiemmin tänä vuonna sairaalan suunnittelua koskevan julkisen kilpailun. Suomen mittakaavassa erittäin merkittävän yhteissairaalan hankesuunnittelu on jo alkanut. Rakentaminen ajoittuu alustavasti vuosille 2021-2026.

Laakson yhteissairaala on nimensä mukaisesti Helsingin kaupungin ja HUSin (Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri) yhteinen. Sairaalassa hoidetaan sekä psykiatrisia että somaattisia potilaita. Sairaansijoja tulee noin 900. Hankkeen kustannusarvio on noin 700 miljoonaa euroa.

Johtava arkkitehti Raija-Liisa Miesmaa UKI Arkkitehdeistä arvioi, että osallistuminen yhteissairaalan suunnitteluun vahvistaa merkittävästi oululaistoimiston asemaa pääkaupunkiseudun markkinoilla.

”Samalla tämä tietysti osoittaa, että meidän osaamiseemme sairaalasuunnittelussa luotetaan”, hän toteaa.

Hankkeeseen sisältyy sekä uudisrakentamista että vanhojen 1920-luvulta peräisin olevien sairaalarakennusten peruskorjausta ja muutostöitä. Osa tätä nuoremmista rakennuksista puretaan.

”Laakson yhteissairaalan suunnitteluun tuo oman erityispiirteensä se, että siellä hoidetaan sekä psykiatrisia että somaattisia potilaita. Tiloista täytyy tehdä muuntojoustavat siten, että niitä voidaan sujuvasti ja tarpeen mukaan ottaa kumman tahansa potilasryhmän käyttöön”, hän toteaa.

Miesmaa huomauttaa myös, että sairaala-alue on maisemallisesti ja kaupunkikuvallisesti hieno; lisäksi siellä on rakennustaiteellisesti arvokkaita rakennuksia.

”Tämä kaikki asettaa arkkitehtisuunnittelulle suuret vaatimukset”, hän sanoo.

UKI Arkkitehtien lisäksi Laakson LATU-suunnitteluryhmään kuuluvat Arkkitehtitoimisto Lukkaroinen, AW2-Arkkitehdit sekä Arkkitehtitoimisto Tähti-Set. Kaikki neljä toimistoa ovat kokeneita sairaalasuunnittelijoita.