Aquila – Kotkan kaupungintalo 2.0

Kotka 2023 Kotkan kaupunki

Tiimimme palkittiin jaetulla kolmannella sijalla Kotkan kaupungintalo 2.0 arkkitehtuuri-ideakilpailussa! Kilpailussa jaettiin toinen palkinto, jaettu kolmas palkinto, kaksi lunastusta sekä kaksi kunniamainintaa.

Ehdotuksessamme rakennuksen pohjoiseen päätyyn sijoittuisi kapea levymäinen poistumistieporras, joka ei muuttaisi oleellisesti suojellun rakennuksen hahmoa. Rapattuun päätyyn sijoitettu led-matriisi mahdollistaa ympäristön rikastamisen valotaiteella hämärään aikaan.

Palotekninen ratkaisu

Ratkaisu perustuu pääosin kilpailun liitteenä olevan paloteknisen selvityksen vaihtoehtoon B, mikä ei edellytä porrasaulojen palo-osastointia vaan kerrokset jaetaan savulohkoihin. Rakennukseen lisätään tällöin kaksi poistumisporrasta.

Ehdotuksessa on sijoitettu uusi osastoitu sisäinen porras Keskuskadun puoleiseen päätyyn vanhan alakerroksien portaan paikalle. Porras kulkee kaikkien kerrosten lävitse ullakolle saakka. Uusi uloskäynti tehdään nykyisen asiakaspalvelutilan kohdalla torinpuoleiselle julkisivulle.

Valtuustonsalin päätyyn sijoitetaan toinen uusi porras, niin että suorat porrassyöksyt ovat nykyisen ulkoseinän ulkopuolella ja välitasot erotetaan nykyisisitä sisätiloista 2.- 4. kerroksissa. Valtuustonsalin taso on ylin, ja sen päätyseinään puhkaistaan ovi.Parven hätäpoistuminen johdetaan uusien portaiden kautta ullakolle ja sieltä osastoitua käytävää pitkin Keskuskadun päädyn portaaseen. Tässä ratkaisussa valtuustosalin poistumisreittien kaistaleveydeksi riittää 1200 mm.

Esteettömyys

Uuden sisäisen portaan yhteyteen sijoittuu uusi henkilöhissi, joka luo esteettömän yhteyden kaikkiin kerroksiin. Kulku hissiin tapahtuu katutason asiakaspalvelutilan kautta. Vanha hissi voidaan varata huoltoliikenteelle.

Arkkitehtoninen ratkaisu

Rakennuksen ulkoasuun tulisi ehdotuksessa kaksi muutosta: Uuden sisäisen portaan poistumisovi asiakaspalvelutilan ikkunan viereen torin puolelle sekä valtuustosalin puoleiseen päätyyn toisen portaan peittävä seinäke.

Uusi seinäke on koko päädyn korkuinen ja se on erotettu kauttaaltaan nykyisestä rakennuksesta ikkunanauhalla. Koska portaan välitaso on nykyisen rakenteen puolella, seinäkkeen ja rakennuksen väli jää kapeaksi raoksi ja seinäke hahmottuu osaksi muuta rakennusmassaa.
Valtuustosalin etuseinään tuleva oviaukko peitetään verholla ja seinällä olevat muotokuvat nostetaan sijansa verran ylöspäin.

Seinäkkeen muodostamaan kaupungintalon uuteen päätyyn upotetaan harvaan sijoitettujen ledivalojen muodostama matriisinäyttö. Erikoistilaisuuksissa tällä pystytään esittämään kuvallista materiaalia. Pimeänä aikana myös seinäkkeen rako valaistaan.

Kilpailussa palkitut

Kotkan kaupungin tiedote

Ensimmäistä palkintoa ei jaettu.

Kotkan kaupungintalo 2.0-kilpailussa toisen palkinnon sai Arkkitehtitoimisto Kanttia 2 ehdotuksellaan ”Koskaan et muuttua saa”.

Kolmas palkinto jaettiin kahden ehdotuksen kesken: UKI Arkkitehtien ”Aquila” ja Hannu Kiiskilän ”Brass”.

Studio MPRA Arkkitehtien ehdotus ”Askeleet” ja Sudar Oli Gunasekaran ehdotus ”Osa 2” lunastettiin.

Kunniamaininnan saivat Lindroos Architects ja Mori Meana Architecture työllään ”Monoliitti” ja Olli Pekka Jokela työllään ”Harkko”.