Frami F

Seinäjoen ammattikorkeakoulun lisärakennus Seinäjoki 2012 liike- ja toimitilat kulttuuri- ja oppimisympäristöt

Frami F-rakennus, teknologia- ja innovaatiokeskuksen uudisrakennus

Teknologia- ja innovaatiokeskus Framin F-uudisrakennusta voi kutsua luovaksi työympäristöksi. Sen työskentelytilat on suunniteltu käyttöturvallisiksi, mahdollisimman muuntojoustaviksi ja monimuotoiseen käyttöön soveltuviksi.

frami2

Frami F-rakennuksen ulkoinen, perforoidulla Cor-Ten-teräksellä verhottu hahmo on saanut innoituksensa eteläpohjalaisesta mentaliteetista ja asenteesta, sekä rakennuksen pääkäyttötarkoituksesta, joka on yrittäjyyteen ja liiketoimintaan perehdyttäminen. Rakennus haluaakin koko olemuksellaan heijastella hyvää itsetuntoa, positiivista uhoa, riskinottokykyä ja –halua sekä tervettä optimismia – oppimisen hauskuutta ja rentoja hengailupaikkoja unohtamatta.

frami1

Framin F-rakennuksen ytimenä on korkea pääaula, joka valokattoisena, sisäkatumaisena kanjonina halkaisee koko rakennuksen jakaen sen työ- ja opetustilasiipiin. Rakennuksen ylemmissä kerroksissa pääaulaan sijoittuvat vapaasti ryhmitellyt, itsenäisinä kappaleina erottuvat monitoimiset ryhmätyötilat, jotka työntyvät puolittain aulatilan valokuiluihin. Ylimmässä kerroksessa sijaitsee jaettavissa oleva vapaamuotoinen monitoimi-opetustila, jossa sovelletaan uusia opetusmetodeja.

Rakennuksen arkkitehti- ja sisustussuunnittelu on toteutettu UKI Arkkitehdit Oy:n kehittämää VALO™ -käyttäjälähtöistä suunnittelumenetelmää käyttäen.

Framin F-uudisrakennusta voi kutsua luovaksi työympäristöksi.