Havina

Turun kaupunginpuutarha 2018 nimimerkki: Havina arkkitehtuurikilpailu

Turun kaupunginpuutarhan alueen arkkitehtuurikilpailu

Kilpailun tavoitteena oli muuttaa Turun kaupungin puutarha ja jättömaa vehreäksi kaupunginosaksi ja ottaa olemassa oleva suojeltu huvilamiljöö osaksi uutta asuinaluetta. Alueen monipuolinen puusto ja arvokkaat luontoarvot tuli hyödyntää ja suunnitella monipuolista asumista: kerrostaloja, pientaloja, sekä rivitaloja. Alueelle haluttiin luoda uusi, omaleimainen identiteetti. Kilpailualueen luonteesta johtuen yksittäisiä puita sekä kaupunginpuutarhan puurivistöjä on säilytetty sekä uusia puurivejä on istutettu lisää. Uuden asuinalueen identiteetti pohjautuu vahvasti alueen historialliseen luonteeseen ja sen piirteiden vahvistamiseen.

UKI Arkkitehtien suunnitelmaa kiitettiin alueen omaleimaisen puuston, kasvillisuuden ja rakennusten säilyttämisestä, sekä eri-ikäisiä arkkitehtonisia teemoja yhdistelevän kokonaisvaikutelman ajanmukaisuudesta. Arvostelupöytäkirjan mukaan suunnitelman kortteleissa on myös kiinnostavasti sekoitettu korkeaa ja matalaa rakentamista, ja materiaalipaletti on luonteva.