Hiirosenkoti

vanhainkoti peruskorjaus ja laajennus laajuus: 14 500 brm² Oulu 2014

Peruskorjaus ja laajennus

Hiirosenkoti on Oulun kaupungin omistama, vuonna 1954 käyttöönotettu vanhainkoti, jossa asuvat ympärivuorokautista hoivaa ja hoitoa tarvitsevat ikäihmiset. Vanhimmat osat on suunnitellut silloinen kaupunginarkkitehti Matti Heikura. Kyseiset rakennusosat peruskorjattiin 1980-luvulla, samassa yhteydessä rakennettiin E-talo – suunnittelijana ​Arkkitehtuuritoimisto Uki Heikkinen Oy.

Peruskorjattavat tilat eivät vastanneet toiminnallisuudeltaan nykypäivän tarpeita. Samoin rakennusten säilymisen vuoksi talotekniset korjaukset olivat välttämättömiä. Piha-alueen toimivuuden ja liikennöimisen sujuvuuden vuoksi tontin käyttö suunniteltiin uudelleen.

Vuonna 2014 valmistunut perusteellinen peruskorjaus ja A-talon laajennus sekä uudisosa (H-talo) toteutettiin kolmessa vaiheessa. Peruskorjattuihin tiloihin sijoittuu mm. vanhushuollon kuntoutus, vuorohoito- ja hoivaosastot sekä valmistuskeittiö. Uudisrakennuksessa toimii tehostetun palveluasumisen yksikkö.

Rakennusten arkkitehtuuri noudattaa alkuperäissuunnitelmien ilmettä ja henkeä. Myös uudisosat on suunniteltu 1950-luvun tyylipiirteitä noudattaen. Näin kokonaisuus on säilynyt yhtenäisenä.