Kalevan painotalo

Oulu 2012 12 730,00 brm² Kaleva Oy Tietomallihanke

Painokone keskiössä

Tuotantorakennus rotaatiopainokoneen ympärille

Oululaisen mediayhtiö Kaleva Oy:n uuden painotalon suunnittelua ohjasi merkittävältä osin sanomalehtien tuottamiseen käytettävä rotaatiopainokone. Painosali ja rotaatiopainoon liittyvät erikoistilat muodostavat ison osan rakennuksesta. Lisäksi talossa toimivat Kaleva-konserniin kuuluvat painoyhtiö Erweko Oy sekä jakeluyhtiö Oulun Jakelutoimisto Oy.

Painotalosta haluttiin kaunis ja laadukas, mutta samalla yksinkertainen ja tehokas. Huomiota kiinnitettiin myös talon ympäristöystävällisyyteen sekä käyttökustannuksiin sen elinkaaren varrella. Luonnosvaiheessa rakennuksen käyttäjät olivat aktiivisesti mukana suunnittelussa. Näin varmistettiin, että kaikki ratkaisut tukevat sujuvaa työntekoa.

Valaistussuunnittelulle painotalo asetti erityisiä vaatimuksia. Auringon heijastukset eivät saa yltää tuotantotiloihin, mutta toisaalta luonnonvaloa tarvittaisiin niissä muutenkin kuin loisteputkien sopivan värilämpötilan tuomana. Ratkaisu löytyi oikeanlaisella massoittelulla ja sijoittamalla painosalin suuri lasiseinä itään. Taloteknisillä järjestelmillä turvataan painamiselle parhaat mahdolliset lämpö- ja kosteusolosuhteet. Kaikki järjestelmät täyttävät myös korkeat energia-tehokkuus- ja hyötysuhdevaatimukset.