Kempeleen terveysaseman laajennus

Kempele 2017 7 792,00 brm² Kempeleen kunta Tietomallihanke

Uutta ja vanhaa

Vastinpari vanhalle rakennukselle

Kempeleen terveyskeskus on valmistunut 1980-luvun lopulla. Rakennus palveli ilman isompia korjauksia, kunnes vuonna 2015 alkoi sen peruskorjaus- ja laajennustyö, joka valmistui vuoden 2017 lopussa. Hanke toteutettiin allianssimallilla – yhtenä ensimmäisistä Pohjois-Suomessa. Malli toimi erittäin hyvin ja säästi tilaajalta kustannuksia ja aikaa.

Terveyskeskus toimi rakennuksessa koko korjaus- ja rakennustöiden ajan. Tämä vaati töiden vaiheistamista ja terveyskeskukselta toimintojen siirtelyä. Ensiksi pystytettiin uudisrakennus ja sen jälkeen toteutettiin korjausrakentaminen kahdessa vaiheessa. Haasteita toi sekin, että terveyskeskus ei ole rakennuksena kovin suuri, mutta sen sisällä on runsaasti toimintoja.

Peruskorjattavan rakennuksen ja laajennusosan sovittaminen arkkitehtonisesti yhteen oli oman mietintänsä paikka. Peruskorjatun osan punatiilinen ulkoasu on uskollinen 1980-luvun alkuperäissuunnitelmille. Uudisosasta päätettiin tehdä ulko-arkkitehtuuriltaan vanhan rakennuksen vastinpari. Vanhaan osaan yhdyskäytävällä liittyvä uudisrakennus on omanlaisensa sekä muotonsa että julkisivuvärityksensä puolesta. Ulkoarkkitehtuurissa on kuitenkin niin paljon samaa muotokieltä ja samoja materiaaleja, että kokonaisuus on hallittu ja tasapainoinen.