Kirjatalo – Akateeminen kirjakauppa

Helsinki 2017 Korjausrakentaminen

Alvar Aallon suunnittelema ”Kirjapalatsi” ja siinä sijaitseva Akateeminen Kirjakauppa kytkeytyivät tiiviisti viereisen Stockmann-tavaratalon 2000-luvun laajoihin rakennushankkeisiin. Rakennuksesta laadittiin rakennushistoriaselvitys tukemaan kiinteistön omistajan päätöksiä tulevien korjausten ja muutosten suhteen. Vuosina 2012‒2017 toimimme pääsuunnittelijana Akateemisen Kirjakaupan uudistuksissa, jotka liittyivät myös kirjakaupan omistajan vaihdokseen. Rakennuksessa suoritettiin myös puuikkunoiden korjaustyö sekä kaikkien toimistokerrosten ja kirjamyymälän parvikerroksen peruskorjaus.

Rakennus ja sen sisätilat on asemakaavalla suojeltu (sr-1). Vuonna 2015 Alvar Aalto säätiö haki rakennukselle suojelustatusta myös perustuen Lakiin rakennusperinnön suojelemisesta (498/2010). Toimimme asiantuntijana suojelukysymysten työryhmässä ja toimitimme pyydettyjä selvityksiä suojeluesityksen käsittelyyn liittyen. Lopputulemana todettiin, että asemakaavalla suojelu on riittävä toimenpide. Rakennuksen ja sen sisustuksen korjauksissa sekä muutoksissa on huomioitu vahvasti rakennushistorialliset ja -taiteelliset arvot.

2002-2017
Ark.tsto. Laatio (UKI Arkkitehdit)
Suunnittelijat: Mats Klockars, Weikko Kotila