Limingan vanhuspalvelukeskus

Liminka 2016 3 658 m² 30+30 hoitopaikkaa tehostettua palveluasumista

Limingan Vanhuspalvelukeskus tarjoaa kaikki keskeisimmät kunnalliset ja yksityiset vanhuspalvelut. Palvelukeskus rakennettiin Limingan vanhan kunnantalon paikalle.

Arkkitehtisuunnittelun lähtökohtana oli säilyttää suojeltu vanha kunnantalo, peruskorjata ja laajentaa se vanhuspalvelujen käyttöön sopivaksi sekä purkaa talon takana olevat siipirakennukset.

Kunnantalon suojeltu osa osoittautui kuitenkin niin huonokuntoiseksi, että sen remontoiminen oli mahdotonta. Museovirasto antoikin luvan rakennuksen purkamiselle. Uudelleen rakennettu Kauppakadun suuntainen rakennusmassa noudattaa vanhan kunnantalon ulkonäköä. Näin rakennuksen merkittävä asema kyläkuvassa säilyi ennallaan.

Palveluntarjoajina uudessa palvelukeskuksessa toimivat Limingan kunta ja Oulun Diakonissalaitos. Talon ensimmäisessä kerroksessa toimii ODL:n ylläpitämä Limingan Vesper-koti. Toisessa kerroksessa sijaitsee kunnan hallinnoima vanhusten palvelukoti Joutsenkoti. Limingan kunnan kotihoidon yksikkö sekä päivätoimintakeskus ovat rakennuksen kolmannessa kerroksessa.