Oulun tuomiokirkko

Oulu 2014 Korjausrakentaminen

Oulun tuomiokirkko on Oulun hiippakunnan pääkirkko. Se on rakennettu Oulun palossa vuonna 1822 osittain tuhoutuneen, vuodelta 1776 peräisin olleen barokkityylisen kirkon muureille. Kirkko valmistui vuonna 1832 C.L. Engelin ja A.W. Arppen suunnitelmien mukaan empiretyyliin. Pitkän historiansa aikana kirkko on sisätiloiltaan ollut monenlaisissa asuissa, viimeisin klassistis-funktionalistinen asu oli pääosin vuodelta 1932. Kirkkorakennus, kiinteä sisustus ja kirkkomaa on suojeltu kirkkolain nojalla. Tuomiokirkko sijaitsee myös lähes samalla paikalla kuin seurakunnan 1600-luvun alussa rakennettu puukirkko. Tuomiokirkon korjauksen yhteydessä tehdyissä arkeologisissa kaivauksissa tutkittiin ja dokumentoitiin vuonna 1769 puretun puukirkon jäännöksiä ja lattian alla olleita hautoja.

Korjauksessa palautettiin kirkkosaliin alkuperäisen empiretyylin henki, kuitenkin säilyttäen historian aikana tulleet arvokkaimmat tyylikerrostumat. Uusilla sisäkattokäsittelyillä, lattiapinnoitteella, seinien jäsentelyillä, valaistusmuutoksilla ja värisävyillä muutettiin kirkkosalin ilmettä siten, että yleisilme ja ilmapiiri vastaa paremmin kirkon alkuperäistä asua. Uudet rakennusosat, tekniikka, valaisimet ja kalusteet toteutettiin modernilla muotokielellä. Myös kirkon kaikki vanhat taideteokset, sekä maalaukset että tekstiilit, konservoitiin ja uuteen peruskorjattuun kokonaisuuteen sisältyviä uusia taideteoksia hankittiin runsaasti.

Kirkon kellariin rakennettiin uusi krypta ja tornikamareita muutettiin lämpimiksi käyttötiloiksi. Tuomiokirkon kirkkotarha kunnostettiin, tapulin katto uusittiin ja tornin risti kullattiin uudelleen. Vastaavan laajuisia korjaustöitä on tuomiokirkossa tehty vain kerran vuosisadassa.

Arkkitehdit Pekka Laatio ja Weikko Kotila edellyttivät, että kaikki kirkossa tapahtunut työ tehtiin parhaalla mahdollisella ammattitaidolla. Ajatuksena oli, että työn jäljen tulee säilyä esteettisesti ja teknisesti moitteettomana jopa satojen vuosien ajan merkkinä oman aikamme rakentamisen laadusta. Rakentaminen tuli toteuttaa sillä huolellisuudella ja nöyryydellä mutta myös arvokkuudella, minkä kohteen käyttötarkoitus kirkkona edellyttää.

Pohjakerros
Kuorikerros

1996 korjaus ja muutostyö – sisätilojen korjaus ja restaurointi, laajennukset, esineistön, taideteosten ja valaisinten konservointi sekä uushankinnat
2003 kirkkotarhan uudistaminen
2014 julkisivuvalaistus ja maalaus
Suunnittelija: Weikko Kotila