Työympäristön muutoshanke

Helsinki 2022 3 525,00 brm² Sisustussuunnittelu

Alkujaan 1970 -luvulla rakennettuun tehdashalliin sijoitetut toimistotilat peruskorjattiin 2020-luvun työkulttuurin ja toimintatapojen mukaiseksi. Kerroksen sisäiset toiminnot säilyivät, mutta layout uusittiin siten, että tilojen väliset yhteydet saatiin toimivimmiksi. Työtilojen ohessa sijaitsevan kokous- ja vierailijakeskuksen väliseinät toteutettiin osin lasisina, sillä suuressa hallissa luonnonvaloa on melko niukalti.

Puumateriaalia on käytetty paljon koko kerroksessa. Kokoustilojen seinien sisäpinnat ovat kuusesta valmistettua CLT-levyä ja ulkopinnat akustoivaa kuusilastupaneelia, joka on maalattu tummanharmaaksi. Tilojen valaistukseen ja akustiikkaan kiinnitettiin erityistä huomiota. Puupintojen ja tummien lasiseinien lisäksi tehosteena käytettiin asiakkaan brändiväriä.

Suunnittelussa osallistettiin käyttäjäryhmiä virtuaalimallikierroksilla, joiden avulla asiakkaalle havainnollistettiin tilasuunnitelman ja kalustuksen eri vaihtoehtoja.