Lapin keskussairaalan kilpailuehdotus – Uuvana

2014 Kilpailuehdotus - kunniamaininta

Uuvana

Lapin tulevaisuuden sairaala – kilpailuehdotus, kunniamaininta

”What you are thinking at any moment is changing your biochemistry.”

-Pert C. Molecules of Emotion. New York, NY: Scribner, 1997

Sairaala on kahden sisäpihan ympärille muodostuva vanhan sairaalan, uudisosien ja niitä yhdistävien keveiden siltojen kokonaisuus. Uudisosan toiminnot on sijoitettu porrastuen kuuteen kerrokseen olemassa olevaa rinnettä ja etelän valoa hyödyntäen. Rakennusmassat ovat selkeitä ja vanhan osan runkosyvyyksien kanssa yhteneväisiä. Sillat ja yhdyskäytävät toimivat uuden ja vanhan osan välisinä nivelkohtina, joissa vanhan rakennuksen ja uusien osien väliset korkeuserot sopeutetaan toisiinsa. Vanhan sairaalan tumman laajennusosan kaariaihe on otettu osaksi kokonaisuutta jatkamalla sitä viherpihan vapaamuotoisesti aaltoilevalla katolla. Aaltomuoto muotoilee pääjulkisivuun heijastuksen takana olevasta Ounasvaarasta.

uuvana-kaavio-3_web

Yhteistä vanhalle ja uudelle sairaalalle on niiden ulkoseinien vaalea yleissävy sekä selkeärytminen ikkunaaukotus. Uudisosan ikkunat ovat pystylinjaisia mahdollistaen hyvät näkymät myös vuodepotilaille ja lapsille. Sisäpihan puolella ikkunat ovat suurempia ja yhteys luontoon ja terassille on tehty helpoksi. Suuremmat lasikentät ulkojulkisivuissa kätkevät taakseen parvekevyöhykkeen tai runsasta valoa vaativamman oleskelutilan. Napapiirillä merkittävä osa vuodesta on hämärää tai pimeää. Julkisivun lasikentät, uusi pääsisäänkäynti ja aaltoileva viherkatujen lasikatto antavat rakennukselle lämpimän hohteen ja helpottavat orientoitumista myös pimeään aikaan. Ratkaisun lähtökohtaa, luonnonläheisyyttä ja näkymiä on vahvistettu viherkatoilla ja psykiatrisen puolen kattopuutarhalla. Kaikki parkkipaikat on piilotettu pihakannen alle, metsävyöhykkeen taakse tai rajattu kasvustoilla. Päälähestymissuuntaan sijoitettu puistovyöhyke parkkipaikkojen sijasta luo sairaalasta rauhallisen ensivaikutelman.

uuvana-havainnekuva-2_web

Ehdotuksemme tulevaisuuden Lapin keskussairaalaksi on harmoninen, selkeä ja potilaslähtöinen kokonaisuus Ounasvaaran havumetsäisessä rinteessä. Sairaala kätkee sisäänsä tuulilta suojaisan, valoisan ja vehreän puistomaisen alueen ja viherkatuja, jotka ovat avain elävään, eheyttävään ja hyvinvointia edistävään ympäristöön. Lähtökohtana suunnittelussa on pidetty saumattomasti toimivaa logistiikkaa rinneratkaisua hyödyntäen ja arkkitehtonisesti eheän kokonaisuuden muodostamista vanhan sairaalan kanssa. Kulkureittien selkeys, avarat ja vihreät näkymät sekä runsas luonnonvalo ovat avainasioita ratkaisussamme.

”Julkisivuiltaan ehdotus on rauhallinen ja hallittu, vanhaan hyvin soveltuva kokonaisuus. Aukotuksen suhteita on mietitty myös potilashuoneessa hoidettavan potilaan kannalta. Ratkaisussa päivystyksen sijainti on looginen. Se on helposti saavutettavissa ja sijaitsee sairaalan tärkeiden kontaktipintojen läheisyydessä.”

”Pihoista muodostuu sairaalaa kokoava ja potilaita palveleva komea keskeisaihe. Pääsisäänkäynnin suunnasta sairaalan edusta näyttäytyy puistomaisena ja vehreänä, pysäköinti on sijoitettu lähestymissuunnasta näkymättömiin pihakannen alle.”

Otteita kilpailun arvostelupöytäkirjasta

uuvana-kaavio-1_web