Sopimus Taysin kanssa uudistamisohjelman 2020 pää- ja arkkitehtisuunnittelusta.

Työyhteenliittymä UKI Arkkitehdit Oy ja Arkkitehtitoimisto Tähti-Set Oy allekirjoittivat torstaina Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän kanssa suunnittelusopimuksen Tampereen yliopistollisen sairaalan uudistamisohjelman suunnittelusta vuosina 2012 – 2020 Tampereella. Uudistamisohjelman ja sopimuksen on tarkoitus varmistaa Taysin alueen kehittyminen johdonmukaisesti kokonaisuutena.

Sopimus pitää sisällään alkuvuosina uusien lisärakennusten, myöhempinä vuosina vanhojen siipien peruskorjauksien, sekä muiden mahdollisten ohjelman aikana hankesuunnitelmissa esille tulevien rakennusten ja alueiden pää- ja arkkitehtisuunnittelun.

Suunnittelutyö on käynnistynyt keväällä 2012 ja ensimmäiset rakentamistoimenpiteet ohjelman puitteissa alkavat syksyllä 2013. Ensimmäisten valmiiden uudisrakennusten on tarkoitus valmistua syksyllä 2014.

Lisäksi suunnittelusopimuksen allekirjoittivat myös uudistamisohjelman muut suunnittelijat; A-Insinöörit (RAK + GEO), työyhteenliittymä Insinööritoimisto AX-LVI Oy ja Granlund Tampere Oy (LVIJSA), sekä Suunnittelutoimisto Saircon Oy (KSL).