1. palkinto Käräjätörmän arkkitehtuuri­kilpailussa Tampereella

UKI Arkkitehdit Oy:n ehdotus Punos on palkittu jaetulla 1.palkinnolla Käräjätörmän monisukupolvista yhteisökylää koskevassa arkkitehtuurikutsukilpailussa Tampereella.

Kilpailun järjestivät yhteistyössä Tampereen kaupunki, ARA, Tampereen vuokratalosäätiö ja Kotipirtti ry ja sen tarkoituksena oli löytää ratkaisu Käräjätörmän alueen asemakaavoituksen pohjaksi sekä löytää suunnittelijat hankkeen 1.vaiheen, palvelukorttelin, toteutukseen.

Käräjätörmästä muodostuu tulevaisuudessa yhteisöllinen kaupunginosa, jossa jokaisella on varallisuudesta, etnisestä alkuperästä tai diagnooseista riippumatta viihtyisää ja turvallista asua. Alueelle suunnitellaan asumisen lisäksi palveluita ja yhteisöllisiä tiloja, jotka ovat avoinna myös lähiympäristön asukkaille. Keskeisessä osassa kilpailussa olivat uudenlaiset innovatiiviset asumisen ratkaisut erityisesti ikääntyneille ja muistisairaille. Uuden rakentamisen kokonaislaajuus alueella tulee olemaan n. 45 000 kerrosneliötä.

UKI Arkkitehtien ehdotuksessa uuden yhteisöllisen Käräjätörmän kylän rakennukset punoutuvat suojaisiksi ja vehreiksi kortteleiksi vanhaa suomalaista pikkukaupungin tunnelmaa henkivän kylänraitin ympärille. Asumisessa kantavana ajatuksena on hybridiratkaisu; Mikään kortteli tai talo ei ole tietylle ikäryhmälle tai kulttuuriryhmälle osoitettu. Yhteisöllisyys toteutuu harkitusti eri mittakaavoissa osana ratkaisuja. Tukea tarvitseville ehdotus tarjoaa monipuolisesti yhteisöllisyyteen ja sukupolvien välisiin synergioihin perustuvaa hoiva-asumista. Esteettömyys toteutuu kokonaisvaltaisesti osana kaikkea Käräjätörmän toimintaa niin, että kaikilla asukkailla, huolimatta liikunta- ja toimintakyvystä on mahdollista asua ja elää aktiivista elämää yhdessä.

Suomen arkkitehtiliitto SAFA:n kilpailusääntöjen mukaan järjestetty kilpailu toteutettiin kutsukilpailuna ja siihen haki mukaan 23 työryhmää. Suurin painoarvo työryhmien valinnassa annettiin kilpailuun valmistavalle esitehtävälle ja varsinaiseen kilpailuun valittiin 4 työryhmää. Kilpailun tulokset julkistettiin Tampere-talossa 3.4. Palkintolautakunta päätti myöntää kaksi ensimmäistä palkintoa. Ne vastaavat eri osiltaan parhaiten kilpailuohjelmassa esitettyihin tavoitteisiin.

Lisätiedot
Sasu Alasentie
sasu.alasentie@ukiark.fi
044-2834291