UKI Arkkitehdit löysi varatoimitusjohtajan talon sisältä

Arkkitehti ja tuotantotalouden diplomi-insinööri Ulla Passoja on nimitetty UKI Arkkitehtien varatoimitusjohtajaksi. Tehtävä on yrityksessä uusi. Johtamisessa Passoja korostaa henkilöstön motivointia ja luovassa työssä jaksamista. Hän uskoo, että onnistumiset syntyvät tiiviissä yhteistyössä suunnitteluryhmien vetäjien ja toimitusjohtajan kanssa sekä asiakkaita herkällä korvalla kuunnellen.

Tuore varatoimitusjohtaja Ulla Passoja aloitti UKI Arkkitehdeilla arkkitehtina 2012. Hänen uransa ja tehtävänsä ovat kehittyneet avaustavasta suunnittelijasta vastaavaksi arkkitehdiksi ja pääsuunnittelijaksi, suunnitteluryhmän vetäjäksi sekä johtoryhmän ja hallituksen jäseneksi. Passoja on myös UKI Arkkitehtien osakas.

Varatoimitusjohtaja Ulla Passoja sekä toimitusjohtaja Mikko Heikkinen
Kuvassa Ulla Passoja sekä Mikko Heikkinen.

”Olemme onnistuneet suunnitelmiemme mukaisessa maltillisessa kasvussa myös korona-aikana. Yhä jatkuvaa kasvua tekemään ja yritystä edelleen kehittämään kaipasin rinnalleni luotetun, kyvykkään ja motivoituneen henkilön”, UKI Arkkitehtien toimitusjohtaja Mikko Heikkinen taustoittaa nimitystä.

Uudessa roolissaan Ulla Passoja nostaa henkilöstöjohtamisessa avainasioiksi osaajien motivaation ja työssä jaksamisen.

”Luovan työn johtamisessa pitää huomioida ihmisten ominaisuudet ja herkkyydet. Motivaation säilyminen ja työtehtävien mielekkyys on tärkeää – tarvitaan vaihtelevuutta ja kiinnostavia haasteita.”

”Toisaalta myös työssä jaksaminen on meillä tärkeä asia. Panostamme toisten auttamiseen ja siihen, että löydämme keinoja työkaverien tukemiseen vaativissa projekteissa”, hän sanoo.

Ulla Passoja ja Mikko Heikkinen sanovat toimivansa arjen johtamisessa työparina, jonka keskustelut yrityksen arvoista ja tulevaisuudesta ovat hioneet näkemyksiä yhteen.

Toimitusjohtaja Heikkinen kantaa päävastuun liiketoimintakokonaisuuden johtamisesta eli suunnitteluryhmien toiminnasta, projekteista ja projektien myynnistä. Varatoimitusjohtajana aloittanut Passoja vastaa tukitoimintojen kokonaisuudesta.

”Kaikkea, mitä tarvitsemme, jotta suunnittelijat voivat keskittyä kaikkein tärkeimpään: suunnittelu- ja asiakaspalvelutyöhön”, hän kuvailee.

Ennen uraansa UKI Arkkitehdeilla Ulla Passoja ehti työskennellä teknologia-alalla yhteensä 8 vuotta. Tuona aikana hänen työnantajansa kasvoi pienestä startup-firmasta yli 50 hengen työpaikaksi.

”Mielenkiintoisia vuosia it-huumassa, jolloin näin läheltä yrityksen kasvun, kasvukivut ja kuinka toimitaan järjestelmällisesti, mutta pysytään ketteränä. Näitä oppeja pystyn hyödyntämään uudessa tehtävässänikin.”

Ulla Passojan kokemus ja osaaminen diplomi-insinöörinä kuuluu yhä puheessa, minkä ovat panneet merkille myös työkaverit.

”Kyllä, haluan että toimintamme on kestävää ja järkevää. Asiakaspalvelun ja arkkitehtuurin laatu sekä sujuva suunnitteluprosessi ovat keskiössä. Toinen puoli minussa on pehmeämpi: työhyvinvoinnista huolehtimalla, hyvällä tunnelmalla ja draivilla voimme myös tuottaa toivottua laatua ja tulosta.”

Työn merkityksellisyys sai Ulla Passojan vaihtamaan ict-alan arkkitehtisuunnitteluun, jota hän kuvaa kutsumukseksi. Suunnittelutehtävät jatkuvat sopivissa määrin myös varatoimitusjohtajana, toki hallinnollisten ja johtotehtävien sallimassa aikataulussa. 

Myös UKI Arkkitehdit on minulle merkityksellinen, ja tunnen, että minulla on annettavaa yrityksemme ja asiakkaidemme menestymiseen.

Ulla Passoja, varatoimitusjohtaja
Lisätiedot:

Ulla Passoja
varatoimitusjohtaja, UKI Arkkitehdit
p. 044 201 1564
ulla.passoja@ukiark.fi

Mikko Heikkinen
toimitusjohtaja, UKI Arkkitehdit
p. 050 305 5496
mikko.heikkinen@ukiark.fi