UKI Arkkitehdit valinneet uudet suunnittelijansa

UKI Arkkitehdit Oy on valinnut työryhmiinsä seuraavat henkilöt: Arkkitehti yo. Tommi Puustisen projektiarkkitehdin sekä 3D- visualisoijan tehtäviin. Medianomi Salla Airaksinen markkinointimateriaalista vastaavan henkilön sekä 3D- visualisoijan tehtäviin. Lisäksi olemme valinneet kolme harjoittelijaa tulevien kesäkuukausien ajaksi. Kiitämme kaikkia hakeneita erinomaisista hakemuksista ja pyydämme edelleen seuraamaan UKI Arkkitehtien web- sivuja (https://ukiark.fi) tulevaisuudessa ilmeneviä työtarjouksia silmällä pitäen.