Korjausrakentamisen erityisosaaja Ville Ylönen vauhdittamaan UKIn kehitystä suojelu- ja arvorakennusten taitajana

UKI Arkkitehdit vahvisti rivejään, kun arkkitehti Ville Ylönen kiinnitettiin uuden Suojelu- ja arvorakennukset -toimialan johtajaksi.

”Suunnittelijana tunnen itseni generalistiksi, mutta hieman sattumienkin kautta urapolku on johdattanut mielenkiintoisiin ja vaativiin korjaus- ja muutoshankkeisiin. Nyt kun tilaisuus tarjoutui, päätin hankkiutua vielä astetta vakavammin juuri sen suunnittelualan pariin”, Ville sanoo.

Korjaamisessa Villeä kiehtoo se, että vastaan tulee erilaisia rakennustypologioita ja käyttötarkoituksia – toimistosta teattereihin ja niin edelleen. Vaikka korjaamisessa sinänsä syvennytään yhteen alaan, rakennukset ja niiden käyttötarkoitukset ovat hyvin monipuolisia.

”Mielenkiintoa lisää vaatimus vanhojen ja nykyisten rakentamistapojen ja tyylien hallitsemisesta, sillä korjaamisessa asioita tehdään uusillakin menetelmillä.”

Ville Ylösen uran merkittävimpiä hankkeita mietittäessä esiin nousevat esimerkiksi kilpailutyö Suomenlinnan uudisrakentamisesta, Helsingin Bulevardilla sijaitsevan arvorakennuksen muutos asunnoiksi, liiketiloiksi ja taidegalleriaksi sekä Lahden stadionin peruskorjaus.

”Aivan viime aikojen päätyö on ollut melkein 30 000 bruttoneliön hanke Helsingin Annankadulta, kun Työeläkeyhtiö Varman pääkonttori muuttui Scandic-hotelliksi.”

Ville Ylönen UKI Arkkitehdit

Katse liiketalouteen ja kulttuuriin

Tuomisinaan uudella toimialajohtajalla on suunnitelmia niin liiketaloudellisesta kuin kulttuurisesta näkökulmasta.

Villen mukaan korjausrakentaminen ottaa koko ajan kiinni uudisrakentamisen volyymia, ja tässä kehityksessä arkkitehtien pitää olla mukana. Korjaamisessa ratkaistaan isoja kysymyksiä kuten kaupunkirakenteen kehitystä ja työskennellään kestävän kehityksen teemojen parissa.

On myös yhä enemmän taloudellisia syitä, joiden vuoksi korjaaminen on kannattavaa.

“Kiinnostava esimerkki on kiertotalous, esimerkiksi betonielementtien kierrätys ja uudelleen käyttö.”

Tärkeäksi asiaksi suojelu- ja arvorakennuksissa Ville nostaa konversiorakentamisen: kuinka muuttaa rakennusten käyttöä niin, että ne säilyvät käytössä ja siten oikeuttavat olemassaolonsa.

”Se innostaa, että voi tehdä arkkitehtonisesti mielenkiintoisia konversioita tuollaisiin rakennuksiin. Siinä voi tyydyttää niin ammatillisia kuin taiteellisia tarkoitusperiä.”

Kulttuurinen näkökulma merkitsee Villelle eräänlaista sukupolvisopimusta, jossa me säilytämme suojelu- ja arvorakennuksia edelleen tuleville sukupolville.

”Kun meitä edeltävät tekijät ovat ponnistelullaan saaneet jotain hienoa aikaiseksi, meidän tehtävämme on säilyttää se tuleville sukupolville. Tässä on yhtymäkohta myös vastuullisuuteen. Emme voi kutsua itseämme sivistyneiksi ihmisiksi, jos tällainen asia laiminlyötäisiin.”

Ville Ylönen, UKI Arkkitehdit

Ratkaisuja asiakkaan lähtökohdista

Ennen äskettäistä rekrytointiaan Ville tiesi UKI Arkkitehdit pitkään toimineena ja isona toimija, joka Helsingissä on tullut tunnetuksi pinnalla etenkin sairaalahankkeista. Perusta Villen johtamalle kehitystyölle on kunnossa, sillä UKI Arkkitehtien korjausrakentamisen osaaminen vahvistui merkittävästi taannoisessa Laatio-yrityskaupassa, jonka myötä taloon tuli koko joukko taitavia suunnittelijoita ja referenssejä.

”Tavoitteena on tehdä näkyväksi UKIn osaaminen taitavien tekijöiden kautta. Kehitymme lisää, pärjäämme tarjouskilpailuissa laadullisesti ja meidät tunnetaan korjausrakentamisen laadukkaana tekijänä.”

Villen liittymistä UKIn tiimiin siivitti yhteinen näkemys suunnittelusta ja arvot, jotka on helppo allekirjoittaa.

”Itsekin ajattelen nimenomaan niin, että suunnittelutehtäviä lähdetään ratkomaan asiakkaan lähtökohdista – suunnitellaan yhdessä asiakkaan kanssa ja tehdään sellainen toteutus, jonka asiakas haluaa ja tarvitsee”, Ville miettii.

”UKIlla on ympäristösertifikaatti, ja se miellytti myös. Korjausrakentaminen on yksi tapa arkkitehdeille lievittää ilmastoahdistusta, mitä tällä alalle voi tuoda rakentamisen iso hiilijalanjälki.”