AGM Digihub -oppimisympäristöjä Aasiaan

UKI Arkkitehdit toimii arkkitehtuuriasiantuntijana AGM Finlandin vetämässä, vuonna 2012 aloitetussa AGM Digihub -hankkeessa, jossa tutkitaan ja kehitetään uudenlaista konseptia Aasian suurkaupunkeihin rakennettaville oppimisympäristöille. Hankkeessa tuotteistetaan suomalaista ekologista rakennusosaamista ja koulutusosaamista sekä pyritään edistämään kohdealueen kestävää kehittymistä. Projektissa on mukana monipuolinen joukko suomalaisia yrityksiä ja asiantuntijatahoja. Projektin tavoitteena on suunnitella toimiva malli ekologisesta oppimisympäristöstä tiloineen, opetusmenetelmineen, -materiaaleineen ja –teknologioineen, joka on helposti istutettavissa erilaislle tonteille ja erilaisiin paikalliskulttuureihin.

Näkymä terassilta

Oppimisympäristön arkkitehtuurista vastaava suunnittelija Ulla Passoja UKI Arkkitehdeilta teki projektista Oulun Yliopiston arkkitehtuurin tiedekuntaan diplomityön. Diplomityössään hän tutki koulurakennuksen ja -ympäristön laatutekijöitä olosuhteissa, joissa resurssit ovat kroonisesti niukat. Lisäksi työssä tutkittiin kestävän rakentamisen avaintekijöitä lämpimällä pallonpuoliskolla sekä bambun arkkitehtonisia ja ekologisia mahdollisuuksia. Hän esitteli työssään modulaarisen, helposti varioitavan mallin tulevaisuuden ekologiselle koulurakennukselle sekä konseptin pilottikoulun ratkaisun.

Oppimisympäristökonseptin ensimmäisen ilmentymän ja koekoulun rakentaminen aloitetaan Intian Kundikhedan kylässä vuoden 2016 aikana. Havainnekuvat kertovat koulukonseptin soveltamisesta 200 oppilaan tarpeisiin Delhin kasvualueen laitamille.

Kaavio