Järvenpään sosiaali- ja terveyskeskukselle tunnustuspalkinto

Interaktiivinen VALO-virtuaalisessio käynnissä.

Rakennusteollisuus RT ry on palkinnut Järvenpään sairaalahankkeen Laatuoivallus 2015 tunnustuspalkinnolla, joka toteutettiin allianssimallilla. Myönnetty palkinto osoitettiin NCC Rakennus Oy:n projektipäällikölle Jaakko Hakalalle ja työnjohtaja Esa Räsäselle.

Tekniikan tohtori Jukka Pekkasen perusteluna palkinnon saajille oli valmiin kohteen käytettävyys- ja asiakasnäkökulman lisäksi rakentamisen laadun tekninen virheettömyys ja työmaan siisti yleisilme.

Allianssissa kohteen arkkitehtuuri- ja pääsuunnittelusta vastasivat UKI Arkkitehdit Oy yhdessä Arkkitehtitoimisto Tähti-Set Oy:n kanssa. Allianssimallin käyttö suunnittelussa on perusteltua erityisesti silloin, kun lopputuloksen määrittelemiseksi tarvitaan vahvaa ­käyttäjien mukanaoloa ja suunnitel­mien kehittämistä.

VALO™ ‐käyttäjälähtöistä suunnittelumenetelmää on hyödynnetty hankkeen alusta alkaen. Menetelmällä saavutettavat säästöt ovat tärkeitä suurissa rakennushankkeissa, joissa toiminnan vuosikustannukset voivat olla yhtä suuret kuin rakennuskustannukset.

Lähde: rakennuslehti