TIEDOTE / 1.11.2018

Laakson yhteissairaalan
pää- ja arkkitehti­suunnittelun sopimus allekirjoitettu

Laakson yhteissairaalan pää- ja arkkitehtisuunnittelun sopimus allekirjoitettiin työyhteenliittymä Laakson LATU ja Helsingin kaupungin sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kesken.

Helsingin kaupunki ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri ovat päättäneet Laakson yhteissairaalan hankesuunnitelman laatimisesta. Kaupunki ja HUS järjestivät keväällä julkisen kilpailutuksen Laakson yhteissairaalan pää- ja arkkitehtisuunnittelun hankinnasta. Kilpailutuksen kautta tehtävään valittiin LATU suunnitteluryhmä, johon kuuluvat oululainen Arkkitehtitoimisto Lukkaroinen Oy, helsinkiläinen AW2-arkkitehdit, tamperelainen Arkkitehtitoimisto Tähti-Set Oy sekä oululainen UKI Arkkitehdit Oy. Kaikki neljä toimistoa ovat kokeneita sairaalasuunnittelutoimistoja. Kaupunkikuvan erikoisasiantuntijana hankkeessa toimii Hennu Kjisik.

Hankkeen suunnittelu on käynnistynyt ja sen alustava rakentamisaika on vuosina 2021 – 2026. Alueen asemakaavan muutos valmistellaan samanaikaisesti yhteissairaalan suunnittelun kanssa.

Laakson yhteissairaalan toiminta

Yhteissairaalaan sijoitetaan sairaalaosastojen lisäksi sairaalan toimintaa tukevaa sellaista polikliinistä toimintaa, jonka tulisi hoitoketjujen joustavan ja tehokkaan toiminnan turvaamiseksi sijaita sairaalassa. Lisäksi sairaalassa on psykiatrian ja geriatrian opetustoiminnan tarvitsemat tilat sekä toimintaa palvelevat tukipalvelut. Toiminnan kehittämisessä hyödynnetään synergiaetuja psykiatrian ja somatiikan kesken sekä Meilahden kampuksen kanssa.

Laakson sairaala-alueelle on tavoitteena sijoittaa nykyisen HUS psykiatrian ja Helsingin kaupungin psykiatrian yhteensä 425 sairaansijaa, lasten psykiatrian 32 sairaansijaa sekä somaattisen sairaalan, mikä tarkoittaa kaupunginsairaalan ja vaativan neurologisen kuntoutuksen 450 sairaansijaa.

Hankkeen laajuus, budjettihinta

Laakson yhteissairaalahankkeen laajuus on noin 150 000 brm2 ja sen kokonaiskustannukseksi on arvioitu tarveselvitysvaiheessa 670–700 miljoonaa euroa.

Lisätietoja:

Arkkitehtitoimisto Tähti-Set Oy
pääsuunnittelija Toni Väisänen
puh +358 400 784 198
toni.vaisanen@tahti-set.com

AW2-arkkitehdit
varapääsuunnittelija Matti Anttila
puh +358 40 861 3740
matti.anttila@aw2.fi

Arkkitehtitoimisto Lukkaroinen Oy
projektiarkkitehti Anna Lohilahti
puh +358 50 409 5229
anna.lohilahti@lukkaroinen.fi

UKI Arkkitehdit Oy
projektiarkkitehti Raija-Liisa Miesmaa
puh +358 50 3104883
raija-liisa.miesmaa@ukiark.fi

Työyhteenlittymä LATU jäsenet:

Arkkitehtitoimisto Lukkaroinen Oy on Oulusta lähtöisin oleva, valtakunnallisesti toimiva arkkitehtitoimisto. Palvelemme vankalla, lähes 40 vuoden kokemuksella arkkitehtuurisuunnittelussa, kaavoituksessa ja sisustussuunnittelussa. Meidän tahtonamme on ylittää tilaajan asettamat toiminnalliset ja tekniset tavoitteet sekä luoda laadukasta ja kestävää ympäristöä nykyisille ja tuleville sukupolville. Tarvelähtöisyys on suunnittelumetodimme. Kuuntelemme tarkalla korvalla käyttäjien ja tilaajien tarpeita ja ajatuksia. Pidämme heidät muiden sidosryhmien tapaan mukana suunnittelussa alusta loppuun. Uskomme, että yhteistyöllä syntyy parhaat ratkaisut.

www-sivu

 

AW2-arkkitehdit on oman alansa tunnettu toimija, jolla on yli 20 vuoden kokemus erikoissairaanhoidon tilojen suunnittelusta useissa AA-luokan vaativissa sairaalahankkeissa. Toimiessaan lukuisten sote-hankkeiden pääsuunnittelijana AW2 on perehtynyt terveydenhuollon toimintaehtoihin, -rakenteisiin ja hyvinvointiyhteiskunnan muutospaineisiin sekä projektihallintaan. Yrityksen suunnittelun kulmakivinä on käyttäjäystävällisyys, ympäristöystävällisyys ja kustannustehokkuus.

www-sivu

Arkkitehtitoimisto Tähti-Set Oy on palkittu tamperelainen arkkitehtitoimisto. Erityisosaamistamme ovat mm. sairaalasuunnittelu ja terveydenhuollon kohteet, tietomallintaminen, yhteistoiminnalliset urakkamuodot ja käyttäjälähtöinen suunnittelu. Kahdeksan vuosikymmenen aikana olemme olleet mukana sadoissa vaativissa ja mielenkiintoisissa projekteissa.

www-sivu

UKI Arkkitehdit Oy:n historia ulottuu vuoteen 1958. Lähes kuuden vuosikymmenen aikana olemme olleet mukana sadoissa mielenkiintoisissa ja vaativissa projekteissa. Pitkäjänteisyys tarkoittaa meille kahta asiaa: kestäviä asiakassuhteita ja sitä, että suunnittelemamme arkkitehtuuri kestää ajassa. Nykyaikaisessa, monitaitoisessa ja kansainvälisessä asiantuntijaorganisaatiossamme suunnittelutyötä tehdään yli 40 ammattilaisen voimin. Kolmen sukupolven aikana toimistossamme on laadittu arkkitehtisuunnitelmat jo noin 3000 kohteeseen.