Chydenius skola

Kokkola 2019 5 200,00 brm² Kokkolan kaupunki

Monipuolisia tiloja uudessa koulussa

Kokkolan Chydeniuksen koulun uuden rakennuksen – 320 oppilaan ruotsinkielisen alakoulun – on otettu käyttöön vuoden alusta 2020. Rakennuksen keskellä sijaitsee monikäyttöinen atrium – koulun sydän ja tapahtumien keskipiste. Atriumiin sijoittuvat muun muassa ruokailu, suurportaikko ja kirjasto. Lisäksi koulun musiikki- ja liikuntatilat ovat luovasti yhdisteltävissä siihen.

Atriumin ympärillä ovat koulun kolme solua, tilat taito- ja taideaineille sekä liikunnalle. Piha on osa oppimisympäristöä ja houkuttelee oppimaan sekä liikkumaan. Uuden opetussuunnitelman mukaiset tilat ovat toiminnallisesti monipuolisia ja helposti muunneltavia. Ne tarjoavat erilaisia käyttömahdollisuuksia opetustarpeiden muuttuessa. Tilat soveltuvat myös koulun ulkopuoliseen toimintaan, kerhoille ja kursseille sekä suurempiin juhla-, urheilu- ja messutapahtumiin.

Koulu sijaitsee puistomaisen omakotitalovaltaisen alueen keskellä. Rakennus koostuu kuudesta harjakattoisesta kappaleesta, joita tiiliverhoillut julkisivut värittävät pienemmiksi osiksi. Luonnolliset ja rauhalliset värisävyt sekä materiaalit jatkuvat koulun sisällä. Materiaali- ja värivalinnoilla on luotu lapsen mittakaava huomioiden selkeä ja viihtyisä kokonaisuus.