Järvenpään JUST

Järvenpää 2016 14 500,00 brm² Kiinteistö Oy Järvenpään Terveystalo Tietomallihanke

Uusi sosiaali- ja terveyskeskus

Järvenpää

Tilojen suunnittelussa on käytetty virtuaalisen suunnittelun ja rakentamisen VIRMA-mallia ja rakennuksen tulevien käyttäjien kanssa on järjestetty sata suunnittelutapahtuma. Käyttäjät ovat päässeet UKI Arkkitehtien kehittämän VALO™ -käyttäjälähtöisen suunnittelumenetelmän avulla aidon tuntuisesti ”sisään” suunniteltuun rakennukseen 3D-simulaatiossa. Todellisen mittakaavan mallissa rakennuksen tulevat käyttäjät ovat päässeet arvioimaan ja kehittämään tehtyjä tilaratkaisuja oman ammattinsa ja työskentelynsä sujuvuuden näkökulmasta.

just_laajakuva

Projektissa johtoryhmän jäsenenä toiminut palvelualuejohtaja Tiina Salminen tiivistää VALO-menetelmän käytön hyödyt: ”Näin on voitu suunnitella ja visualisoida ratkaisuja aidosti tulevaisuuden tähtäimellä. Tällainen suunnittelu konkretisoi rakennuksen sisällä tapahtuvaan toimintaan liittyviä asioita niin hyvin, että suunnittelumenetelmä toimii myös muutosjohtamisen välineenä.”

VALO-menetelmällä pystytään säästämään rahaa rakennuksen suunnitteluvaiheesta elinkaaren loppuun, sillä suunnitteluvaiheessa tehdyt oikeat ratkaisut tehostavat toimintaa ja vähentävät huomattavasti mahdollisia muutostöitä valmiiseen rakennukseen. ”Olemme varmastikin toteuttamassa valtakunnan tehokkainta ja toimivinta rakennusta”, toteaa projektin johtoryhmässä toiminut Järvenpään kaupungin tilakeskuksen johtaja Jyrki Meronen.

Sosiaali- ja terveyskeskuksen ympärille suunnitellaan lisäksi hyvinvointikampusalue, jossa yhdistyvät esteetön asuminen ja hyvinvointipalvelut. Kortteliin tullaan rakentamaan mm. laadukkaita vuokra- ja omistusasuntoja ikäihmisille, hoivayksikkö, ympärivuorokautinen päiväkoti sekä perhekeskus. Tavoitteena on luoda yksityisten palveluntuottajien kanssa palvelukonsepti, joka vastaa kuntalaisten hyvinvoinnista huolehtimisen tarpeita.

“Suunnitteluprosessissa hyödynnetyllä VALO-menetelmällä on voitu yhdistää eri osapuolten suunnittelutyö vaikuttavaksi kokonaisuudeksi. Kun lisäksi erilaisia vaihtoehtoja on voitu loppuun asti testata, on varmasti saatu aikaan paras mahdollinen lopputulos.”

Erkki Kukkonen, kaupunginjohtaja, Järvenpää
Katso video