Pitkäkadun puukortteli

Jyväskylä 2022 1 950,00 brm² T&J Partners Oy

Jyväskylän keskustan tuntumassa sijaitsevan Pitkäkatu 25:n alueen kehittämiskumppaniksi valittiin T&J Partners Oy, jonka toimeksiannosta teimme voittaneen ehdotuksen tontinluovutuskilpailuun. Ehdotuksen mittakaavassa, arkkitehtuurissa ja toiminnallisuudessa on huomioitu korttelin arvokkaat vanhat puurakennukset sekä ympäröivän kaupunkirakenteen mittakaava. Kortteliin sijoittuu ekologisia, laadukkaita ja erilaisiin elämäntilanteisiin muuntautuvia asuntoja sekä elävöittäviä liiketiloja.

Rajatut, katsetta ohjaavat näkymät ovat suunnitelman keskeinen ydin. Mielenkiintoiset ja vaihtelevat näkymät korostavat pihapiirin vanhoja rakennuksia ja ”kylä korttelissa” -tunnelmaa.

Puukortteli toimii linkkinä Mäki-Matin pientaloalueen ja keskustan välillä.

Monika Gardini, UKI Arkkitehdit

Mäki-Matin alueella on poikkeuksellisen vanha rakennuskanta, joka leimaa aluetta. Kauniina pidetyt, puukaupunkimaiset katunäkymät ovat osa alueen vahvaa identiteettiä. Alueella on paljon jälleenrakennuskauden pientaloja, jotka ovat ulkoasultaan selkeitä ja hillittyjä. Massoittelu on yksinkertaista. Rakennuksia ympäröi kookkaat puut ja runsaat istutukset, jotka jäsentävät arvokasta katunäkymää. Katutilaa rajaavat rakennukset, jotka ovat rakennettu lähelle tontin kadunpuoleista reunaa. Alueen rakennuksille on ominaista suorakaiteen muotoinen perusmassa, jossa on usein jyrkkä satulakatto. Julkisivumateriaalina on käytetty pystypanelointia.

Alueen olemassa oleva kaupunkikuvallinen ilme on vahvasti ohjannut tontinkäyttösuunnitelmaamme. Mäki-Matin omaleimainen identiteetti on sisällytetty vastaamaan nykypäivän asumisen laatua ja tarpeita. Suojelurakennukset säilyvät osana puukorttelin kokonaisuutta ja kommunikoivat uudisrakennusten kanssa. Alueen mittakaava on sopusuhtainen ja ilme on monipuolinen sekä vehreä. Alueen pääkadun varrelle on katutasoon sijoitettu muutamia liiketiloja elävöittämään katutilaa. Asuinrakennukset kehystävät tontin sisäisiä, mielenkiintoisia näkymiä ohjaten katsetta suojeltujen rakennusten suuntaan, jotka ovat vahva osa alueen identiteettiä ja historiaa.

Nykyiset rakennukset, Mäkitupa ja Mäkitorppa korjataan perusteellisesti. Suunnitteluun käytetään restaurointiin erikoistunutta asiantuntijaa tiiviissä yhteistyössä Keskisuomen museon kanssa. Uudessa käytössä huomioidaan mahdollisimman hyvin nykyistä huonejakoa. Talot toimivat koko puukorttelin sydämenä. Tiloihin on mahdollista sijoittaa yhteistilat, kuten kuntosali, tupakeittiö, etätyötila ja sauna. Maakellari saa uuden käyttötarkoituksen toimien taloyhtiön talvipuutarhana. Talvipuutarhassa voi harjoittaa pienimuotoista viljelyä tai vetäytyä omaan rauhaan.

Tontille on sijoitettu kolme eri talotyyppiä. Kaikki talot ovat muunneltavissa ja niihin on mahdollista kehittää eri pohjaratkaisuja sekä asumismuotoja. Tavoitteena on tarjota perheasuntoja, jossa huoneet ovat väljästi mitoitettuja ja asumisen laatuun on panostettu.