Pohjankartanon koulu

Oulu 2016 14 663,00 brm² Liikelaitos Oulun tilakeskus / Oulun kaupunki allianssihanke

Pohjankartano on perinteikäs oululainen koulu sekä kulttuurialan kokoontumispaikka, joka edustaa arvokkaasti 1960-luvun betoniarkkitehtuuria. UKI Arkkitehdit on suunnitellut rakennuksen peruskorjauksia ja muutostöitä useassa vaiheessa vuodesta 2003 lähtien läheisessä yhteistyössä käyttäjän ja tilaajan kanssa.

Muutoksilla on pyritty luomaan uudenlaista tarvetta palvelevia ja monikäyttöisiä tiloja. Tavoitteena on myös ollut energia- ja elinkaarikustannusten pienentäminen sekä rakennuksen arvon säilyttäminen. Rakennustaiteellisesti merkittävän rakennuksen henki, tunnelma ja tekninen hyvinvointi on pyritty huomioimaan herkällä otteella. Ajan hengen mukaisiin materiaaleihin ja kiintokalusteisiin on kiinnitetty erityistä huomiota.

B-siiven perusparannushankkeessa vuosina 2016–2017 opetustilat suunniteltiin avoimiksi ja muunneltaviksi sekä uutta opetussuunnitelmaa tukien ryhmäytymistä, vuorovaikutusta, luottamusta ja luovuutta edistäviksi. Erityistä huomiota vaativat akustiikka, siirreltävät väliseinät ja kalusteratkaisut.

Perusparannus toteutetaan Suomen ensimmäisenä ohjelma-allianssina. Allianssintyöskentelyn tavoitteena on kehittää ja tehostaa projektiosa­puolten yhteistoimintaa ja asiantuntijuutta sekä parantaa lopputuloksen kestävyyttä. Allianssissa tavoite ja budjetti asetetaan suunnitteluryhmän ja urakoitsijan yhteiseksi ja vastuu niiden toteutumisesta on koko joukkueen.

Suomen ensimmäinen korjausrakentamisen ohjelma-allianssi, tavoitteena pilotoida uusia hankinta- ja peruskorjausmalleja peruskorjaushankkeessa.