Pöllönkangas

korjausrakennushanke laajuus: 7 250 brm² Oulu valmistuminen: 2016-2017

80-luvun koulurakennuksen korjausrakennushanke

Pöllönkankaan koulu Oulussa on tyypillinen esimerkki 80-luvun kouluarkkitehtuurista ulkoasultaan, materiaaleiltaan ja tilaratkaisuiltaan. Olennaista sen arkkitehtuurissa ovat punatiili ja pihan vehreys, kotoisat ruutuikkunat, selkeät käytävälinjat ja murretut sävyt pinnoissa. Suunnittelemassamme perusparannushankkeessa merkittävä osa pinnoista ja tekniikasta uusittiin ja myös huomattavia tilamuutoksia tehtiin. Kuitenkin yhdessä tilaajan kanssa päätettiin säilyttää hyväkuntoiset pinnat ja kalusteet ja rakentaa peruskorjattavan koulun arkkitehtisuunnitelma kierrätysajatusta tukien vanhan ympärille.

Tilamuutoksia ohjasivat uudistuneet pedagogiset menetelmät. Yhteisopettajuuden mahdollistaminen, monipuoliset eriyttämistilat, tilojen ja kalustuksen muunneltavuus sekä turvallisuuden ja valvottavuuden lisääminen olivat käyttäjän ensisijaisia tarpeita. Myös akustiikkaan ja kalustuksen toimivuuteen toivottiin parannuksia.

Vahvan roolin arkkitehtonisen ilmeen suunnittelussa saivat säilytettävät mäntypuiset ikkunalaudat, käytäväkalusteet, vanhat väliovet ja lattioiden värisävyt. Uusi ilme pyrittiin suunnittelemaan vanhan koulun materiaaleihin sopeutuvaksi, aikaa kestäväksi harmoniseksi kokonaisuudeksi, kustannukset huomioiden.

Käyttäjät ovat osallistuneet kiitettävästi hyvien tila- ja kalusteratkaisujen suunnitteluun. Yhteistyö tilaajan, muiden suunnittelijoiden ja urakoitsijan kanssa on ollut luontevaa ja kaikilla on ollut yhteinen tavoite kestävästä ja kauniista lopputuloksesta kustannustehokkaasti.

Ulla Passoja, Arkkitehti, UKI Arkkitehdit

Monikäyttöiset opetustilat ovat olleet kovassa käytössä ja niiden leikkisä kalustus on oppilaiden mieleen. Pariovet luokkien välillä mahdollistavat kahden luokan yhdistämisen vaivattomasti ja taas äänieristetyn työrauhan palauttamisen kotiluokalle.

Risto Saarela, Pöllönkankaan koulun rehtori