Stora Enso Belgia

Sanomapaperitehdas Langerbrügge Belgia 2004

Stora Enso Oyj, Sanomapaparitehdas, Langerbrügge, Belgia 2004

Kun Stora Enso Oyj rakennutti Belgiaan uuden sanomalehtipaperitehtaan, tehdasalueelle rakennettiin myös kierrätyspaperin siistausjätettä polttava voimalaitos. Uki Arkkitehdit laati paperitehtaan, voimalaitoksen ja toimistotilojen suunnitelmat vuosina 2002-2004.

storaenso1

”Arkkitehtisuunnittelijan valinta tehtiin tarjousten lisäksi idea- ja luonnossuunnittelun pohjalta. UKI Arkkitehtien luonnossuunnitelma oli merkittävästi kilpailijoita pidemmälle viety ja perustui paperitehtaan prosessien tuntemukseen. He käyttivät ehdotuksessaan Stora-Enson tunnusvärejä tuoden mukaan yhtiön tunnistamisen muustakin kuin nimestä”,

muistelee rakennuttamisen alkuvaiheita projektin johtaja Sami S. Pitkänen.

Langerbrüggen tehtaalla on maailman suurin sanomalehtipaperilinja, joka käyttää raaka-aineenaan kierrätyspaperia. Koneen vuotuinen tuotantokapasiteetti on 400 000 tonnia, ja se valmistaa kymmenen metrin levyistä paperia lähes kaksi kilometriä minuutissa.

Gentin kaupungin satamassa sijaitseva tehdas on paperin kierrätyksen kannalta ihanteellisessa paikassa, sillä 300 kilometrin säteellä tehtaasta asuu noin 80 miljoonaa ihmistä. Tehtaan käyttämä raaka-aine tuleekin pääosin alueelta, jonka rajoina ovat Lontoo, Pariisi, Amsterdam ja Ruhrin alue Saksassa.

storaenso2

”UKI Arkkitehdit osoitti jo projektin alkuvaiheessa sitoutumisen työhön. Toteutus onnistui erinomaisesti hyvän yhteistyön ja korkean ammattitaidon ansiosta. Päävastuullisen arkkitehdin omakohtainen osallistuminen niin suunnitteluun kuin merkittävimpiin projektikokouksiin myös edesauttoi luontevaa edistymistä ja päätöksentekoa vaikeissakin ratkaisuissa”

toteaa Pitkänen tyytyväisenä.

Langerbrüggen tehtaan toteutus onnistui erinomaisesti hyvän yhteistyön ja korkean ammattitaidon ansiosta.