UKI Arkkitehdit voitokkaina Vaasassa

Vaasan Kaupunki, Peab Oy sekä Yrjö ja Hanna Säätiö järjestivät Vaasan Ravilaakson yhteisöllisen hyvinvointikorttelin arkkitehtikilpailun kutsukilpailuna, johon kutsuttiin yhteensä kolme eri arkkitehtitoimistoa. Tuomaristo valitsi UKI Arkkitehdit yksimielisesti kilpailun voittajaksi.

Ravilaakson kutsukilpailu

Kilpailu oli kaksivaiheinen: ensimmäisen vaiheen jälkeen arviointiryhmä kommentoi kilpailijoiden luonnoksia ja esitti kehitysehdotuksia jatkotyöstöä varten, jonka jälkeen ryhmät jättivät lopullisen ehdotuksensa.

UKI Arkkitehtien kilpailuehdotus Kipinä oli tuomariston mielestä paras kokonaisuus ja siten kilpailun voittaja. Työ sai kiitosta erityisesti sen klassisen kauniista ja arvokkaasta arkkitehtuurista, joka tuki myös toteutuksen teknistaloudellista näkökulmaa. Työn tasapainoisuus eri näkökulmista tarkasteltuna oli myös työn selkeä vahvuus.

Lisäksi tuomaristo näki erityisen positiivisena asiana työn kehittymisen ensimmäisen väliarvioinnin jälkeen. Arvostelupöytäkirjassa todetaan, että tämä kertoo osaltaan ammattimaisesta otteesta suunnittelutyöhön ja taidosta huomioida tilaajan esittämiä toiveita ja ajatuksia. Käyttäjälähtöinen suunnittelu ja yhteistyö tilaajan kanssa ovatkin yksi UKI Arkkitehtien toiminnan kulmakivistä.

”Myös toimistomme osaaminen ja kokemus yhteisöllisten ja monisukupolvisten asuinympäristöjen suunnittelusta ja innovoinnista oli avaintekijöitä menestyksessämme. Olemme jo aikaisemmin laatineet kortteliin yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia tukevan arkkitehtonisen konseptisuunnitelman, joka valittiin tontinluovutuskilpailussa jatkosuunnittelun pohjaksi.”

Sasu Alasentie, UKI Arkkitehdit Oy

Ilmakuva

lisätiedot:
UKI Arkkitehdit Oy

Sasu Alasentie
sasu.alasentie(at)ukiark.fi
044 283 4291