Tays F-rakennuksessa onnistuttiin yhdessä

Vuonna 2010 käynnistynyt Taysin laaja uudistamisohjelma on edennyt noin puolimatkan krouviin. Uusimpana valmistui F-rakennus, joka otettiin kokonaisuudessaan käyttöön lokakuussa.

Hankkeen avustava pääsuunnittelija Teuvo Tuorila sanoo projektista jääneen päällimmäisenä mieleen onnistumisen tunteen. Uudisrakennus luovutettiin asiakkaalle päivää ennen määräaikaa ja palautteen mukaan hyvä maku jäi kaikille osapuolille.

Suunnitteluaikataulut, kustannukset sekä tilaajan ja käyttäjien vaatimukset ja toiveet toteutuivat F-rakennuksessa. Jo hankesuunnitteluvaiheessa käyttäjistä henki tyytyväisyys, ja kokonaisuuteen tyytyväisiä ovat myös suunnittelijat.

Teuvo Tuorila, UKI Arkkitehdit

Tuorilan mukaan Taysin F-rakennuksen suunnittelu pyrittiin viemään jo hankesuunnitteluvaiheessa mahdollisimman tarkalle tasolle, jotta tilaaja pääsi kustannuksiin tarkasti kiinni.

Tilaajan ja käyttäjien toiveesta suunnittelun varhaisessa vaiheessa alettiin hyödyntää UKI Arkkitehtien kehittämää vuorovaikutteista VALO™-menetelmää.

”Esimerkiksi käytettävyyskävelyt auttoivat käyttäjiä suunnitelmien kommentoinnissa. Juuri tämä VALO-menetelmän pääjuju onkin, kommentointi on etenkin käyttäjille helpompaa kuin piirustuksista.”

Hoitoa, tiedettä ja tutkimusta sykkivässä F-rakennuksessa sijaitsee isotooppilääketiede ja verisairauksien keskus. Suunnittelusta vastasivat yhteistyössä UKI Arkkitehdit ja sen tamperelainen kumppani Arkkitehtitoimisto Tähti-Set Oy.

”Meillä UKIlla pääpaino oli vuodeosastolla ja poliklinikka-päiväsairaalassa eli kerroksissa kaksi ja kolme. Tähtiset vastasi kliinisen isotooppilaboratorion puolesta”, kertoo arkkitehti Teuvo Tuorila yhteistyöstä.

Lisää suunnitteluvoimaa

Syksyllä käynnistyneen Tays Uudistamisohjelman loppuvaiheen laajuus on noin 200 000 brm². Hankkeen arkkitehtiryhmässä on mukana kuusi arkkitehtitoimistoa. Jo pitkään sairaalasuunnittelussa yhdessä työskennelleet UKI ja Tähti-Set saavat seurakseen Raami Arkkitehdit Oy:n, Arkkitehdit Kontukoski Oy:n, Aihio Arkkitehdit Oy:n ja yli 200 arkkitehtiä työllistävän tanskalaisen C.F. Møller Architectsin.

Teuvo Tuorila sanoo kyseessä olevan harvinaisen suuri arkkitehtitoimistojen yhteenliittymä, jollaista ei Suomessa hänen tietääkseen ole aiemmin nähty. Kokeneiden ammattilaisten kesken työ etenee vaivattomasti suuressakin ryhmässä.

”Esimerkiksi C.F. Møller on suunnitellut paljon sairaaloita Tanskaan, Ruotsiin ja muuallekin Eurooppaan. Uskon, että heidän pitkäaikainen kokemuksensa sairaalasuunnittelusta tuo uusia tuulia meidänkin tekemiseemme.”

Seuraavana ohjelmassa uudistamisvuorossa ovat Tays Keskussairaalan alueen vanhimmat rakennukset A, B, P ja K, joihin sijoittuu monia sairaalan keskeisimpiä toimintoja.

”Rakennusten kunto on osittain tullut tiensä päähän, on tutkittu ja tutkitaan edelleen, lähdetäänkö purkamaan vai peruskorjaamaan. Tilaajalla on näkemys millaisille toiminnoille pitää saada tilat, ja edessä on vielä 10–15 vuoden työ. UKIn pääpaino tulee olemaan rakennusten toimintojen suunnittelussa”, päättää UKIn arkkitehti Teuvo Tuorila.