Tiernaryhmä on valittu Oulun Yliopistollisen sairaalan valmisteluvaiheen suunnittelijaksi

Oulun yliopistollisen sairaalan (OYS) Tulevaisuuden sairaala -ohjelma on käynnistynyt. Sen ensimmäisen vaiheen, lasten ja naisten sairaalan valmisteluvaiheen suunnitteluun on valittu Tiernaryhmä-niminen asiantuntijakonsortio, joka koostuu seuraavista yrityksistä; A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy, A-Insinöörit Suunnittelu Oy, Arkkitehtitoimisto Tähti-Set Oy, Arkkitehtitoimisto Lukkaroinen Oy, UKI Arkkitehdit Oy, Granlund Kuopio Oy, Granlund Tampere Oy sekä Projektipalvelu Prodeco Oy.

oys-massamalli

Tarjouskilpailun perusteella tehty hankintapäätös koskee valmisteluvaiheen suunnittelua, mutta sairaanhoitopiirillä on mahdollisuus käyttää asiantuntijaryhmää myös lasten ja naisten sairaalan toteutussuunnittelussa ja uudistusohjelman eri osahankkeissa. Asiantuntijapalvelut sisältävät muun muassa pää-, arkkitehti-, talotekniikka-, lääkintälaite- ja rakennesuunnittelun sekä hankinta- ja rakennuttamistehtävät.

Oulun yliopistollisen sairaalan (OYS) Tulevaisuuden sairaala 2030 on vuonna 2012 käynnistynyt uudistamisohjelma, jonka tavoitteena on uudistaa Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin sairaaloiden toimintaa sekä rakentaa ja peruskorjata kiinteistöt vastaamaan nykyajan vaatimuksia ja tulevaisuuden haasteita.

tiernaryhma