UKI Arkkitehdit voitti Turun kaupunginpuutarhan alueen suunnittelukilpailun

UKI Arkkitehdit Oy on saavuttanut jaetun voiton Turun kaupunginpuutarhan aluetta koskevassa suunnittelukilpailussa. Kaupunkikuvallisesti merkittävä alue sijaitsee Peltolan kaupunginosassa – noin kolmen kilometrin päässä Turun keskustasta sisäänajoreittien varrella ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaan Skanssinmäen hautausmaan vieressä.

Kilpailun tavoitteena oli löytää ideoita vanhan kaupunginpuutarhan alueen kehittämiseksi ja asemakaavan muutoksen valmistelun pohjaksi. Noin yhdentoista hehtaarin suuruisen alueen omistavat Turun kaupunki sekä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä ja alueelle suunnitellaan uutta rakentamista noin 50 000 kerrosneliömetrin verran.

UKI Arkkitehtien työryhmän arkkitehti SAFA Sasu Alasentie kertoo toimiston Havina-nimisen suunnitelman saaneen paljon vaikutteita puistoalueen hienosta vanhasta puustosta, istutuksista ja kasvillisuudesta. Istutusten ja puuston rivit ohjaavat myös rakennusten sijoittelua.

”Toimistomme on suunnitellut paljon eri alueiden täydennysrakentamista. Turun kaupunginpuutarha on sikäli poikkeuksellinen kohde, että siellä aikaisempaa rakennuskantaa ei juuri ole, muutamaa suojeltua arvorakennusta lukuun ottamatta”, hän toteaa.

UKI Arkkitehtien suunnitelma pitää sisällään muun muassa kerrostalojen ja kaupunkipientalojen rakentamista kaupunginpuutarhaan. Sasu Alasentien mukaan tavoitteena on, että asunnot ovat kohtuuhintaisia ja asukaskunta monipuolinen. Asuntojen ohella suunnitelma osoittaa alueelle myös jonkin verran liiketiloja sekä yhteisöllisyyttä edistäviä katutiloja.

UKI Arkkitehtien suunnitelmaa kiitettiin alueen omaleimaisen puuston, kasvillisuuden ja rakennusten säilyttämisestä, sekä eri-ikäisiä arkkitehtonisia teemoja yhdistelevän kokonaisvaikutelman ajanmukaisuudesta. Arvostelupöytäkirjan mukaan suunnitelman kortteleissa on myös kiinnostavasti sekoitettu korkeaa ja matalaa rakentamista, ja materiaalipaletti on luonteva.

Suunnittelukilpailun järjestivät Turun kaupunki, Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä sekä TKU-Rakennus Oy.  Niin sanottuun ilmoittautumiskutsukilpailuun oli avoin haku. Mukaan valittiin neljä työryhmää kahdenkymmenenviiden hakijan joukosta referenssien perusteella.

UKI Arkkitehtien kanssa voiton jakoi Arkkitehdit MY Oy/HIMLA arkkitehdit Oy ehdotuksellaan Quadrifolia.

Lue lisää kilpailusta Turun kaupungin sivuilta.

lisätiedot:
UKI Arkkitehdit Oy

Sasu Alasentie
sasu.alasentie@ukiark.fi
044 283 4291