Uuden koulun suunnittelu Kiiminkiin käynnistyy

UKI Arkkitehdit Oy:n suunnitelma arvioitiin parhaaksi Kiimingin jokirannan koulun tarjouskilpailussa, jossa UKI Arkkitehdit toimi kilpailun voittaneen oululaisen Rakennusteho Oy:n suunnittelijana. Uuden koulun rakentaminen on tarkoitus aloittaa elokuussa 2019.

Suunnitelmamme sai kiitosta tilojen muunneltavuudesta ja soveltuvuudesta nykyisiin pedagogisiin menetelmiin. Ratkaisussamme opetustilat muuntuvat niin, että eri kokoisia opetusryhmiä voidaan muodostaa joustavasti ja luontevasti. Tilaratkaisut tukevat oppilaiden vuorovaikutusta, osallistumista ja yhteisöllistä tiedon rakentamista. Suunnittelutyötä jatketaan yhteistyössä suunnittelutiimin, käyttäjien ja tilaajan kanssa.

Suunnittelussa keskitytään myös siihen, että uusi rakennus muodostaisi eheän, yhteisöllisen ja toimivan kokonaisuuden yhdessä arvokkaiksi luokiteltujen olemassa olevien rakennusten ja liikunnallisen puistoalueen kanssa. Julkisivumateriaaleiltaan, väreiltään ja yksityiskohdillaan rakennus edustaa tämän päivän aikaa kestävää arkkitehtuuria.

Sisätiloja värittävät rauhalliset luonnonläheiset sävyt, luonnonvalo on koettavissa kauttaaltaan koko rakennuksessa. Materiaalien valinnoissa tullaan kiinnittämään huomiota pitkäaikaiskestävyyteen, akustiseen toimivuuteen ja helppoon huollettavuuteen viihtyisyyden lisäksi.