Historia

Asiantuntijasta edelläkävijäksi

Vuonna 2002 Arkkitehtitoimisto Holma & Vuolteenaho ja muutamaa vuotta myöhemmin Zoser Arkkitehdit Oulu Oy fuusioituivat UKI Arkkitehdit Oy:öön, jolloin työntekijöiden määrä kasvoi reilusti yli kahdenkymmenen. Fuusioden myötä Oulun kaupunginsairaalan uudisrakennuksen valmistuminen vuonna 2004 oli ensimmäinen UKI Arkkitehtien suuri sairaalasuunnitteluhanke. Erikoisosaaminen vahvistui entisestään, kun Seinäjoen keskussairaalaan suunnittelu alkoi 2006.

HISTORIA_00luku_oulunsairaala

Oulun ihmeeksi kutsutun teknologiabuumin myötä Ouluun rakennettiin paljon uusia tuotanto- ja tuotekehitystiloja. Merkittävimmät suunnittelukohteet olivat Kontinkankaalle rakennetut toimistorakennukset Technopolikselle ja Nokialle sekä Oulun Teknologiakylän NMP-talot Oulun Teknologiakylä Oy:lle. Rakennukset edustavat tyylisuunnaltaan high-tech-arkkitehtuuria. UKI Arkkitehtien kädenjälki näkyy myös yhdeksässä Pohjois-Suomen kaupungissa Wetterin autotaloissa, jotka edustavat samaa tyylisuuntausta.

HISTORIA-2000-nokia Peltolan yksikön toteutunutta rakennuskantaa istutettuna pienoismallin kanssa samaan kuvaan.

 

2000-luvun alussa Stora Enso Oy päätti investoida Belgian Langebruggen uudistuksiin. Tehtaan arkkitehtisuunnittelijaksi valittiin UKI Arkkitehdit, joka laati paperitehtaan, voimalaitoksen ja toimistotilojen suunnitelmat. Vuonna 2007 Frey Bentosiin, Uruguayhin valmistunut sellutehdas Oy Metsä-Botnia Ab:lle ja kemiantehdas Kemira Uruguay Ab:lle olivat vahva osoitus toimiston kasvaneesta suunnitteluosaamisesta kansainvälisesti.

HISTORIA-2000-botnia Botnian Uruguayn tehdas. kuva: Carlos Rosasco

 

Lisäksi UKI Arkkitehtien merkittävä panostus suunnittelun kehittämisessä ja asiakastarpeiden tiedostamisessa ovat olleet avainasemassa asiakaslähtöisen VALO™ -käyttäjälähtöisen suunnittelumenetelmän synnyssä.

Lähde: UKI Arkkitehdit, Huomisen tekijät, Niskala & Okkonen, 2009