Historia

Monipuoliseksi asiantuntijaksi

1960-luku oli koko Suomessa voimakasta lähiörakentamisen aikaa. Oulun Lintulan kaupunginosa oli Pohjois-Suomen ensimmäinen aluerakentamiskohde, jossa suunnittelua ohjasi aiemmin laadittu Oulun yleiskaava. Alueen rakennussuunnitelmat laati Arkkitehtuuritoimisto Uki Heikkinen.

HISTORIA_60luku_lintula

Samaan aikaan Suomessa yleistyivät ”selvaakkitalot”, jossa tilankäyttöä minimoitiin ja rakennusmenetelmää yksinkertaistettiin. Oulussa Höyhtyän alueella on maakunnallisesti merkittävä ”selvaakkitalojen” alue, johon toimisto laati useita suunnitelmia.

HISTORIA_60luku_selvaakki

Maan vaurastuessa kauppa- ja liikerakennusten suunnittelu lisääntyi. Pankkirakennukset ja ostoskeskukset olivat tyypillisiä suunnittelukohteita Pohjois-Suomessa. Koulutustarpeen kasvaessa myös uusia kouluja rakennettiin runsaasti. Arkkitehtuuritoimisto Uki Heikkisen suunnittelemista julkisista tiloista merkittävimmät olivat Oulun sairaanhoitajaopiston koulu- ja asuntola, jotka valmistuivat vuonna 1962.

HISTORIA_60luku_sairaanhoitajaopisto

Arkkitehtuuritoimisto Uki Heikkisestä tuli voimalaitosrakentamisen erityisasiantuntija, kun Pohjolan Voima valitsi yrityksen Iijoen vesivoimalaitosten arkkitehtisuunnittelijaksi. 1960-luvulla Iijoelle rakennettiin kaikkiaan neljä voimalaitosta.

Kemijärvi Oy:n toimesta Pohjois-Suomen kolmas sulfaattiselluloosatehdas rakennettiin Kemijärvelle, Patojärven rannalle. Se oli vaativa suunnittelukohde, mutta ennen kaikkea se oli Arkkitehtuuritoimisto Uki Heikkiselle merkittävä valtiojohtoinen, maakunnan toimijoiden ja paikallisyhteistyön tukema teollisuushanke.

Lähde: UKI Arkkitehdit, Huomisen tekijät, Niskala & Okkonen, 2009