Helsingin Ranskalaissuomalainen koulu päässyt peruskorjattuihin tiloihin

Kuva pääaulan toisesta kerroksesta - Helsingin Ranskalaissuomalaisen koulun peruskorjaus

Suunnittelemamme peruskorjaus HRSK:n tiloihin Helsingissä on valmistunut. Suunnittelutyö on alkanut syksyllä 2021 ja rakennustyöt saatiin päätökseen kesällä 2023.

Peruskorjaus kohdistui koulun vanhempaan 1960-luvulla rakennettuun osaan. Vanhempaa rakennusosaa on laajennettu merkittävästi 1990-luvulla, jolloin aiemmin yksityisenä yhteiskouluna toiminut koulu muutettiin Ranskalaissuomalaiseksi kouluksi.

Vanhemman osan on suunnitellut arkkitehti Toivo Korhonen ja erityisesti rakennuksen pääaulaa käsiteltiin suojeltuna. Nyt toteutettu peruskorjaus on tehty Museoviraston valvonnassa vanhaa Korhosen arkkitehtuuria kunnioittaen.

Peruskorjattavassa osassa toimivat HRSK:n ala- ja yläkoulun vuosiluokat, koko koulua palvelevat liikuntatilat, oppilashuollon tilat sekä musiikki- ja kotitalousluokat. Kouluun tehtiin tilamuutoksia ja toteutettiin uusia kiintokalusteita mutta alkuperäistä toiminnallista ratkaisua eikä julkisivuja muutettu. Lisäksi kaikki tilat varustettiin tulo-poistoilmanvaihdolla, josta seurasi laajat muutokset luokkahuoneiden alakattoihin sekä kaksi uutta ilmastointikonehuonetta rakennuksen katolle.

Peruskorjauksen arkkitehtisuunnittelusta vastaava tiimi